Povídání o Zákupech

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Jak se lze dočíst v úvodu, základ práce začal vznikat v roce 1968. Od té doby se více či méně okleštěné části dostaly několikrát ke čtenářům, ať už prostřednictvím místních městských zpravodajů nebo příležitostných počítačových tisků pro potřeby místní knihovny. V roce 2004 pak došlo k doplnění a redakci celého textu, který následně vyšel nákladem městského úřadu v počtu 1000 výtisků. Brožovaná publikace ve formátu A4 přináší na více než sedmdesáti stranách informace vztahující se k místopisu a k historii města a přidružených obcí. Zařazena je i obsáhlá kapitola o místních pověstech (poněkud nelogicky téměř v samém úvodu), přehled nejvýznamnějších letopočtů a obrazová příloha, která přináší reprodukce několika vyobrazení, fotografií a pohlednic. V závěru je zařazen také seznam pramenů a literatury, který má ale jen orientační podobu a je neúplný. Největší díl publikace je přirozeně věnován historii. Počínaje popisem nálezů z pravěkého období pak autor vcelku chronologicky líčí historii města a nejbližšího okolí, povícero vypisováním zjištěných fakt a údajů. Text je příležitostně doplněn mapkami nebo statistickými tabulkami. Samostatné kapitolky pak byly věnovány historii a vývoji řemesel a průmyslu, školství, sportu a společenskému životu, pamětihodnostem a přidruženým obcím. Publikace Jiřího M. Šimka přináší velké množství informací, údajů a dat, svědčících o autorově zájmu a píli, ale až na několik výjimek se nevěnuje jejich interpretaci. Svým stylem má mnohem blíže ke kronice než k historické práci. Vezmeme-li v úvahu i značné množství překlepů a stylistických chyb, lze „Povídání o Zákupech“ uvítat hlavně jako souhrn autorova mnohaletého usilování. I přes poměrně bohatý obsah si tak zájemci budou muset na skutečnou práci o historii Zákup počkat....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/436002/RQP7br-qER-.jpg 31
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Povídání o Zákupech
Povídání o Zákupech

2016 · Město Zákupy

978-80-260-9916-1

KoupitKoupit eknihu

Povídání o ZákupechPovídání o Zákupech

2004 · Město Zákupy

80-239-4495-9