Podvojné účetnictví 2019

kniha od:

nehodnoceno
Podvojné účetnictví 2019 obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů. Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/41_/419571/big_podvojne-ucetnictvi-2019-mGs-419571.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Podvojné účetnictví 2019
Podvojné účetnictví 2019

2019 · Grada

978-80-271-2249-3

KoupitKoupit eknihu

Podvojné účetnictví 2019Podvojné účetnictví 2019

2019 · ekniha · Grada

978-80-271-2652-1