Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

kniha od:

nehodnoceno
Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná? Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a právem životního prostředí a přináší odpověď autora na elementární otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno environmentálními akty, tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. Publikace analyzuje nejrůznější environmentální instituty obsažené v širokém spektru předpisů práva životního prostředí – za všechny jmenujme stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí a další akty dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, nejrůznější zákazy a omezení s cílem ochrany životního prostředí, ale také výjimky z nich, či proces posuzování vlivů na životní prostředí nebo institut integrovaného povolování – přičemž tyto instituty jsou zasazovány do procesních postupů veřejného stavebního práva. Kniha se taktéž vyrovnává s poslední velkou novelou stavebního zákona (a dalších 44 právních předpisů) č. 225/2017 Sb., účinnou od 1. 1. 2018, a v obecných souvislostech nastavuje zrcadlo vztahu práva životního prostředí a veřejného stavebního práva, přičemž zdůrazňuje důležitost tohoto vztahu, a to zvláště za situace, které jsme svědky v současnosti, kdy nabývají reálných obrysů neutichající úvahy o potřebě zcela nové (re)kodifikace veřejného stavebního práva....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/433080/big_ochrana-zivotniho-prostredi-v-proce-Onv-433080.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva
Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

2019 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-353-4

KoupitKoupit eknihu

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního právaOchrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

2019 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-354-1


Autor a jeho další knihy

2019  Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva
2016  Právo životního prostředí: obecná část
2020  Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář

Kniha Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva je v

Knihotéce1x