Obchodní korporace a ochrana slabší strany

kniha od:

nehodnoceno
Obchodní korporace a ochrana slabší strany obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni vázaných subjektů (tzv. stakeholderů) navazuje na obecnou ochranu slabší strany, jak ji chápe soukromé právo. Autoři se nejprve věnují v širších souvislostech ochraně slabší strany v právu obchodních korporací a kladou si mimo jiné i otázku, zda slabší stranu chrání především pozitivní právo, nebo zda tato úloha náleží spíše soudům. Dále navazují pojednáním o ochraně specifických kategorií osob, jimiž jsou zejména menšinoví společníci, ale i členové volených orgánů obchodních korporací. Závěrečná část monografie analyzuje vybrané problémy ochrany slabší strany v obchodním právu a zamýšlí se ze specifického úhlu pohledu například nad problémem oslabování postavení věřitele či nad postavením obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/430289/big_obchodni-korporace-a-ochrana-slabsi-RXn-430289.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Obchodní korporace a ochrana slabší strany
Obchodní korporace a ochrana slabší strany

2017 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7552-555-0

KoupitKoupit eknihu

Obchodní korporace a ochrana slabší stranyObchodní korporace a ochrana slabší strany

2017 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7552-555-0