Lex COVID - komentář

kniha od:

nehodnoceno
Lex COVID - komentář obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020: • zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí), • zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů), • zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor). Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky včetně placení nájemného. Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zmíněných zákonů, které měly co nejrychleji zmírnit dopady mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob. Komentované zákony zakládají právní účinky i do budoucna po skončení nouzového stavu, mj. tím, že přímo novelizovaly insolvenční zákon nebo občanský soudní řád. První komentář k těmto zákonům • přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli; • reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020; • názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí; • vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové, a počítání ochranných lhůt po skončení nouzového stavu; • vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků; • komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů; • vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence; • přehledně vykládá ochranné doby pro placení nájemného za byty i nebytové prostory, pokud potíže s jeho placením vznikly v důsledku mimořádných opatření, či ochranné doby, po kterou jsou nájemci či pachtýři chráněni před výpovědí z nájmu. Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 191/2020 Sb. jsou: • JUDr. Antonín Draštík – předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 7) • JUDr. Tomáš Durdík – soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 9) • JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1, § 5, § 11, § 13, § 17, § 36) • JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu (§ 2, § 6, § 10) • prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. – soudce Nejvyššího správního soudu (§ 3) • Mgr. Ondřej Lebl – oddělení trestněprávní legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 8) • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 29 až 31) • prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 18 až 22) • JUDr. Ing. Martin Štika – soudní exekutor v Hradci Králové (§ 4, § 23 až 28, § 34, § 35) • Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D. – oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 12 až 16, § 32, § 33, § 36) Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 209/2020 Sb. jsou: • JUDr. Václav Filip – advokát, vedoucí týmu práva informačních technologií a elektronických komunikací v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 8) • JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1) Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 210/2020 Sb. jsou: • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. – advokát, člen týmu nemovitostního a stavebního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 5) • JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1) • Mgr. Olga Kaizar – advokátka, vedoucí týmu nemovitostního a stavebního práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal (§ 2 až 5)...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/453588/big_lex-covid-komentar-Vep-453588.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Lex COVID - komentář
Lex COVID - komentář

2020 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-845-4

KoupitKoupit eknihu

Lex COVID - komentářLex COVID - komentář

2020 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-846-1