Katastrální zákon. Komentář

kniha od:

nehodnoceno
Katastrální zákon. Komentář obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů. Z nejdůležitějších změn lze např. uvést: • S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně definice pozemku na základě novely katastrálního zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. (novela stavebního zákona). • Ke dni 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.). Katastrální úřady tak od 1. 7. 2017 musí v rámci vkladového řízení u smluv, které podléhají uveřejnění prostřednictvím registru smluv, zjistit, zda smlouva předložená ke vkladu práva je účinná v návaznosti na uveřejnění v registru smluv. • S účinností k 1. 7. 2017 došlo k zásadní změně právní úpravy v oblasti správního trestání v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, což vedlo k novelizaci odpovídajících ustanovení katastrálního zákona. • S účinností od 24. 4. 2019 platí nová úprava práv a povinností při zpracování osobních údajů, a to základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). • Od 1. 1. 2018 se do katastru zapíše vzdání se předkupního práva spoluvlastníka, jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, a to jako poznámka. Předkupní právo spoluvlastníka bylo do občanského zákoníku vráceno novelou č. 460/2016 Sb. • Dne 1. 4. 2017 také nabyla účinnosti novela katastrální vyhlášky (provedená vyhláškou č. 87/2017 Sb.). Komentář autoři doplnili bohatě zejména o relevantní judikaturu, která u vydání prvního byla uvedena pouze okrajově. Právní stav komentáře je k 1. 7. 2019....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/42_/429871/big_katastralni-zakon-c-256-2013-sb-kom-5HZ-429871.jpg
Nahrávám...

Vydání (3)

Česká 3


Katastrální zákon. Komentář
Katastrální zákon. Komentář

2019 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-615-3

KoupitKoupit eknihu

Katastrální zákon. KomentářKatastrální zákon. Komentář

2019 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-616-0


Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - KomentářKatastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář

2015 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7478-704-1