Demence - Hodnoticí techniky a nástroje

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Použití hodnoticích nástrojů v komplexní péči o pacienty s demencí má několik významů. Napomáhají nejen k diagnostice onemocnění, ale také k identifikování limitací, rizik, potřeb a priorit každého jednotlivého pacienta. Hodnoticí nástroje a techniky (stupnice, škály) pomáhají identifikovat, kategorizovat rizikové pacienty, objektivně posoudit jejich funkční stav, specifické potřeby a hodnotit účinnost poskytované ošetřovatelské péče. Měřicí nástroje vyplňují mezeru mezi údaji získanými klasickým klinickým vyšetřením (anamnéza, fyzikální vyšetření) a paraklinickým vyšetřením. Cílem této monografie je v ucelené podobě zpracovat problematiku měřicích nástrojů pro vybrané domény u pacientů s demencí – výživu, bolest, funkční stav, riziko vzniku dekubitů, bezpečnost, kognitivní funkce, delirium, poruchy chování a nálady a kvalitu života. Poslední část je věnována posuzování zátěže pečujícího o pacienta s demencí. Kniha je svým zaměřením na konkrétní skupinu pacientů jedinečná. Zároveň se věnuje nejaktuálnějším problémům, které jsou u těchto pacientů dominantní. Monografie poskytuje přehled psychometrických charakteristik jednotlivých měřicích nástrojů, jejich popis a možnosti použití. Může být užitečným zdrojem informací pro zdravotnické profesionály, především všeobecné sestry pracující ve zdravotnictví i v zařízeních sociálních služeb a také pro studenty zdravotnických věd....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/476559/big_demence-hodnotici-techniky-a-nastro-sKF-476559.jpg 51
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Demence - Hodnoticí techniky a nástroje
Demence - Hodnoticí techniky a nástroje

2021 · Grada

978-80-271-1695-9

KoupitKoupit eknihu

Demence – Hodnoticí techniky a nástrojeDemence – Hodnoticí techniky a nástroje

2021 · ekniha · Grada

978-80-271-4359-7, 978-80-271-4358-0