Dedičské právo

kniha od:

nehodnoceno
Dedičské právo obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Predkladaná publikácia Dedičské právo ucelene spracúva problematiku tradičného subsystému všeobecného súkromného práva. Autori v nej poskytujú komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňujú teoretické i praktické súvislosti matérie. Robia tak nielen s dôrazom na požiadavky, ktoré kladie akademická pôda na študentov právnických fakúlt, ale aj s ohľadom na potreby právnej praxe či záujem širšej odbornej verejnosti. Uvedenému konštatovaniu zodpovedá aj systematické členenie publikácie, v ktorom na hmotnoprávnu úpravu dedenia nadväzuje procesnoprávna úprava v podobe konania o dedičstve. Výklad je zameraný predovšetkým na otázky platnej právnej úpravy dedenia. V závere sú traktované niektoré úvahy de lege ferenda nadväzujúce na proces prípravy nového Občianskeho zákonníka. Publikace je napsána ve slovenštině....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/437213/big_dedicske-pravo-bsS-437213.jpg
Žánr:
Právo

Vydáno: , Key Publishing
více info...
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 1Slovenská 1


Dedičské právoDedičské právo

2009 · Heuréka

978-80-8912-255-4

KoupitKoupit eknihu