koupit knihy

William Shakespeare

anglická, 1564 - 1616

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (135)

Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.


Chyba, drahý Brute, není v našich hvězdách, ale v nás samých.Julius Caesar / The Tragedy of Julius Ceasar


Já k sobě samému jsem ztratil klíč.( Romeo a Julie )


Já letěl tak, že jsem si zlomil křídla - z propasti, kam jsem pad, už nevzlétnu. Jak se mám povznést z hloubi svého stesku, když tíhou lásky padám čím dál níž.


Jak dým je láska, rozplynulývzdech. Tam, kde je šťastna, šlehá v plamenech, a oklamána tone v moři slz.


Jak vlna za vlnou, jež k břehům v dálce plyne, jdou naše minuty vstříc konci - děsný let! Za ty, jež minuly, se hrnou stále jiné a všechny řítí se ve věčném spěchu vpřed: jednou se narodíš a spatříš světlo světa, lopotně dozráváš - a anis nedozrál a už ti hrozí pád, tvou slávu zlomí léta a Čas ti uloupí vše, co ti kdysi dal. Čas protkne jako meč kvetoucí snítku mládí a hlodá na všem, co urodí zemský sad, i kráse vyhloubí do čela vrásky kradí a jeho kose nic nemůže odolat. Jen můj verš odolá - a navzdor zpívá dál pro věky budoucí na tebe chválu chval.


Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk.


Je cosi shnilého ve státě dánském.


Je hudba pokrm lásky?Tak hrajte,nech sa jej prejem,nech s toľkej hudby moja túžba ochorie a zomrie.


Jen dokažte se zdržet dneska, a příští odříkání bude už mnohem snazší. Další ještě víc, neboť zvyk mění naši přirozenost: buď ďábla zkrotí, nebo rázně zažene ho pryč. (Hamlet)


Jsi anděl .Záříš do noci nad mojí hlavou jako posel nebes, kterého zrakem obráceným v sloup s užaslou bázní lidé sledují, jak osedlává líná oblaka a zvolna plyne širým ovzduším. (Romeo & Julie)


Jsi bůh? Stvořil bys mne nyní? Proměň mne tedy a Tvé moci se podrobím.


Jsme z téže látky jako naše sny...


K tisícům díků, jež jsme vám vzdali, kéž mé poslední "Děkuji" je jak nula za číslem, která mé díky násobí. Král Polixenes, Zimní pohádka


K vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělali nic.


Každý hraje svou roli a ta moje je smutná.


Kdo běží ,klopýtne. ( Romeo a Julie )


Kdo nepocítil ran, se jizvám směje.


Kdo neutrpěl žádnou ránu, ten se jizvám vysmívá.


Kdo po krvi touží, v krvi končí.


Kdyby naše dobré vlastnosti z nás nevyzařovaly, bylo by to, jako bychom je neměli.


Když dívky řeknou ze skromnosti „ne“, přejí si, aby se to chápalo jako „ano“!


Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá..


Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá...


Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.


Když máme lepší, dobrý důvod padá


Když se o ně ucházíme, jsou ženy anděly.


Když temné síly svádějí nás k pádu, často si berou pravdu na pomoc. Získají si nás poctivostí v malém, a když jde o vše, přerazí nám vaz. (Macbeth)


Kolikrát voláme ke spáse nebe, když snadno můžeme spasit sami sebe. Osud nám dává směr a my se - jistě z hlouposti - motáme na stejném místě. Co brání nám pozvednout se do vyšších sfér?


Krása tkví v oku pozorovatele.


2