Walter Scott citáty

skotská, 1771 - 1832

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (8)

...je nebezpečnou a osudnou naukou vštěpovati mladým lidem, nejčastějším čtenářům povídek, že ukázněnost mravů a zásad by mohlo odměniti přirozené uspokojení vášní či splnění tužeb.


...opravdu myslím, že když člověk napíše svoji vlastní historii, je to právě tak zajímavé, jako kdyby psal historii cizích zemí z kterékoliv doby. Železná pěst


Bylo by nudným v zábavném díle uváděti přesné údaje historických událostí, avšak všeobecný zájem, jejž má každý o osud královny Marie, ulehčuje psáti o všem, co pojí se k jejímu neštěstí.


Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.


Nic nemůže býti nebezpečnější pověsti vyznavače krásných umění, než dopustí-li (mohl-li se vyhnout), aby se o něm tvrdilo, že dovede vyjadřovati se jen určitým způsobem nebo aby se lidé domnívali, že dosahuje úspěchu jen v určitém a zvláštním svém oboru. Obecenstvo jen příliš rádo libuje si v názoru, že spisovatel, který se mu líbil v jistém určitém směru literárním, je neschopným odvážiti se tvořiti cokoli jiného. Účinek tohoto odporu obecenstva k původcům svých zábav, pokouší-li se rozšířiti pole své působnosti, stává se patrným úsudky neumělého kriticismu o hercích a umělcích, kteří se odváží změniti dosavadní herecký svůj obor, aby tak rozšířili základnu svého umění.


Pohřbil jsem se v knihovnách, abych vytáhl z nesmyslů starých dob nové nesmysly vhodné pro dnešek.


Ti, kdo horlí pro svou stranu, vidí všechny chyby na straně druhé, aniž připustí podívati se na chyby své; kdo však studuje dějiny za účelem poučení, postřehne, že jen nedostatek ústupnosti na obou stranách a smrtelná nenávist, k níž dospěly strana králova a strana parlamentu, mohly tak úplně zvrátiti rovnováhu anglické ústavy. Woodstock - Šlechtic - příběh z roku 1651


Trochu stříbra zničilo víc duší než ostrý meč těl.