Vladimír Kafka citáty

česká, 1963 - 2018

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (17)

Často zapomínáme, že největší službou životu je svobodné a dobrovolné rozvíjení vlastní osobnosti, a to je možné pouze ve stavu lásky.


K tomu, abychom prožili pravou lásku, nepotřebujeme nikoho jiného. Vždy jde o náš osobní intimní stav, na který nemá vliv nikdo jiný, maximálně ho může chtít s námi sdílet.


Každá nemoc v sobě skrývá jasnou odpověď na to, co jejího nositele hluboce trápí na duši.


Každý z nás je tu sám za sebe. Život je záležitostí naší vlastní volby.


Nemoci jsou pro nás alarmujícím varováním, abychom konečně ve svém životě provedli blahodárné změny, takové, k nimž patrně za běžného provozu nenacházíme potřebný čas, odvahu či vůli,


Odstraňování překážek s úmyslem někoho zachránit není v žádné případě pomoc. Znemožňuje zúčastněnému samostatné jednání a odstraňuje nesnáze z cesty právě tomu, kdo měl vykonáním této zkoušky na cestě zesílit.


Potlačujeme své přirozené touhy a naše ponížená část duše potom hledá možnost, jak se dostat oklikou na světlo světa.


Rozlišování mez dobrem a zlem je ryze osobní záležitostí každého jednotlivce.


Smrt je oslavou života pro ty, kteří prožili svůj život opravdově, v lásce, bez zábran a strachu.


Smrt je pouhou změnou perspektivy lidského ducha.


Svůj život si utváříme sami, a to včetně nemocí, které vznikají ze způsobu našeho bytí. Proto na ně nemůže až tak platit farmaceutická válka, ale spíše projev laskavé pozornosti směrovaný k dlouhodobě odmítané části naší bytostí.


Vnímáme jen tolik temnoty a zla ve svém okolí, kolik strachu a zloby živíme uvnitř sebe.


Vše, co v životě vidíme, je věrným odrazem toho, co v sobě sami neseme. Přitahujeme k sobě právě to, čím sami jsme.


Výraz odpuštění znamená, že od sebe něco pouštím, pouštím to ze zřetele a přestávám tomu věnovat zvýšenou pozornost.


Žádný z odchodů z pozemského světa se nekoná proti naší vůli, byť se to tak prvoplánově může jevit. Vždy jde o naši ryze svobodnou volbu a návrat k vlastní podstatě.


Žít prostě jen tak v radosti je mnoha lidmi v naší společnosti považováno za podezřelý luxus.


Život je kouzelné dobrodružství, které se má odvážně, naplněno a s citem prožít, nikoliv myšlenkový problém, jenž se má jednostranně vyřešit.