Koupit knihy

Vincenc Zahradník

česká, 1790 - 1836


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (5)

„Lichotník je náš nepřítel, ale – sladký nepřítel; je to ďábel v podobě anděla.“


Čím více se člověk přetvařuje, tím více námahy vynakládají druzí na to, aby ho poznali, a jsou tím více nakloněni shledávati ho horším, nežli jest.“


Mnohý pokrm odsunujeme od sebe, jakmile jsme ho okusili. Proč bychom měli každou knihu bez rozdílu pročísti celou?“


Mnozí lidé spokojí se málem rozumu, málem ctnosti, málem blaženosti, jen když mají mnoho peněz.“


Samota může býti pro člověka bezduchého tísnivá.“