Vasilij Vasiljevič Kandinskij citáty

Wassily Kandinsky · pseudonym

ruská, 1866 - 1944

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (12)

Bílá nezní, což v hudbě odpovídá pauzám, okamžikům, kdy se věta nebo motiv na chvíli zastaví aniž by to znamenalo definitivní konec. Je to ticho, jež není mrtvé, ale obsahuje naopak řadu nových možností. Bílá zní jako ticho, které jsme náhle pochopili. Je to nicota, která je dosud mladá, anebo přesněji cosi ve stavu prenatálním, před momentem svého zrození. Země tak zřejmě zněla v bílých dobách ledových. O duchovnosti v umění


Čím hlubší modrá, tím naléhavěji vyzývá k pouti za nekonečnem a vyvolává touhu po čistotě a vposledku po nadsmyslovosti. Je to barva, jež se nám vybavuje při zvuku slova nebe. O duchovnosti v umění


Forma je totiž stejně citlivá jako obláček páry: nepatrný posun jedné jediné její částečky způsobí postatnou změnu celku. O duchovnosti v umění


Harmonie barev je založena na principu účelově zaměřeného dotaku lidské duše. O duchovnosti v umění


Nechápeme-li smysl určitého pracovního úkonu (například příprav k vyzdvižení těžkého břemene), můžeme jej vnímat jako něco velmi dramatického, tajemného, ba přímo strhujícího: zastavíme se, jako bychom spatřili zjevení odehrávající se v jiných dimenzích, a jakmile zjistíme, o co jde, a záhada se vysvětlí, kouzlo rázem vyprchá. Prostý motiv, postrádající jakoukoli vnější motivaci, je nevyčerpatelným zdrojem možností. O duchovnosti v umění


Oranžová je jako člověk, který si je jist svými silami, a působí proto obzvlášť příznivě. Zní jako středně naladěný kostelní zvon svolávající k večernímu klekání, jako silný alt, jako viola hrající largo. O duchovnosti v umění


Porozumět umění znamená pozdvihnout diváka na úroveň umělce. O duchovnosti v umění


Přirozeným výsledkem této snahy je poměřování vlastních prvků s těmi, jež mají k dispozici jiná umění. Inspirativní z tohoto hlediska je zejména srovnávání s hudbou. Až na několik výjimek je totiž právě hudba již několik století uměním, jehož výrazové prostředky neslouží k zobrazování přírodních jevů, ale k vyjádření umělcovy duše a k tvorbě svébytného světa hudembích tónů. O duchovnosti v umění


Stejným způsobem je také třeba zacházet s barvami, což znamená neohlížet se na to, zda se určité barevné tóny v přírodě vyskytují nebo ne, ale posuzovat je pouze podle toho, zda jsou z hlediska znění obrazu nezbytné. O duchovnosti v umění


Takže hlásit se k určitým školám, být poslušen směrům, respektovat principy a podřizovat se dobovým výrazovým prostředkům může jedině zavádět, vést k nepochopení, ke ztrátě zraku i hlasu. Vůči tzv. uznávaným či neuznávaným formám musí zůstat umělec slepý a vůči jakýmkoli požadavkům své doby hluchý. O duchovnosti v umění


Umělec musí mít co říci, protože jeho posláním není formu zvládnout, ale přizpůsobit ji obsahu. O duchovnosti v umění


Umělec skutečně vědoucí se totiž nespokojí s pouhým protokolováním skutečnosti a vždycky se bude snažit vtisknout zobrazenému předmětu pečeť svého výrazu. O duchovnosti v umění