Titus Livius citáty

italská, -59 - 17

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (33)

„Čím jste mocnější, tím mírněji musíte užívat moci.“


„Čím výše byl vynesen, tím hanebněji se zřítil.“


„Kdo pohrdá marnou slávou, získává slávu skutečnou.“


„Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané vítězství.“


„Lidskému rodu není nic dražšího než děti.“


„Největší bědy dodávají odvahu mluvit svobodně.“


„Neštěstí naučí člověka se modlit.“


„Nevěř přítomnému štěstí.“


„Prokázaná věrnost většinou opět zavazuje k věrnosti.“


„Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.“


„Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.“


„Skutečnou slávu získá ten, kdo ji pohrdá.“


„Slunce všech dnů ještě nezapadlo.“


„Soucítění je tva bolest v mem srdci.“


„Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim.“


„Útěkem se řítíme doprostřed osudu.“


„Vlast máme tak milovat, abychom se nezalekli ztráty dobrého jména ani života, kdyby to bylo třeba pro její záchranu.“


„Země je společnou matkou všech smrtelníků.“


Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.“


Člověk nemá většího nepřítele než sebe sama.“


Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.“


Ještě není všech dní večer.“


Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo.“


Na malých věcech závisí často osud velkých událostí.“


Nejhorší stud je stud za šetrnost či chudobu.“


Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce.


Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit.“


Spěch je nepozorný a slepý.“


Více je třeba všímat si děl než autorů.


Více je třeba všímat si děl než autorů.“