Tim Severin citáty

britská, 1940

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (30)

... jedna věc, která nás odlišuje od křesťanů. Ti věří, že duše žije v srdci, ale my tvrdíme, že přebývá v mysli a že když se osvobodí mysl, je osvobozen i duch. - Pod ochranou pohanského boha


... když se napil, často hlásal, že by po smrti raději bojoval a hodoval v Ódinově Valhale, než skončil jako bezkrevná bytost s péřovými holubičími křídly v křesťanském nebi. - Králův muž


... knihy jsou cennější než lidé, kteří je čtou ... - Pod ochranou pohanského boha


... pohanský svět staré víry byl tak snadno představitelný, tak logický, tak přitažlivý a tak příhodný... - Pod ochranou pohanského boha


... věříme, že je možné číst budoucnost ve snech nebo ve znameních na obloze, z pohybu ptáků, ze stoupajícího kouře, anebo vrháním určitých hůlek, na nichž jsou vyřezána mystická znamení. - Králův muž


... znalost práce s kovem a magie k sobě nerozlučně patří. - Pod ochranou pohanského boha


... žebrák musí nosit vlastní mošnu. - Králův muž


A tehdy jsem věděl: uctívání Bílého Krista vyhovuje lidem, kteří usilují o to, aby ovládali druhé. Není to víra pokorných, ale despotů a tyranů. - Králův muž


Byla to třetí z mnoha, mnoha cest v mém životě, a věřím, že v tom měl prsty Ódin, že mě poslal na cestu, tak jako ve mě úmyslně vyvolal roztoulanost, která mě k němu připoutala jako poutníka širých dálav. - Pod ochranou pohanského boha


Co je to přátelství, ne-li jednat rukou společnou, včetně bitek toho druhého? - Zlověstné proroctví


Čím víc budeš v té špíně šlapat, tím víc ji budeš roznášet... - Zlověstné proroctví


Člověk nemůže nést lepší břímě než moudrost, když putuje do daleka. Na neznámých cestách je lepší než bohatství a ve smutku útočiště skýtá. - Zlověstné proroctví


Dokud jsme na této zemi, každý jednotlivec může pouze žít svůj život, jak nejlépe umí, snažit se dosáhnout co největšího prospěchu a nikdy se nenechat oklamat vnějšími znaky a zdáním. - Králův muž


Frey je bohem úrody. Znásobuje sémě vložené do země, přináší déšť a teplo, v němž zraje obilí, a zařizuje dobrou úrodu. S Freyovou pomocí se daří dobytku, rodí se spousta jehňat a telat, a prasnice mají mnoho selat. I za mléko, které jsme pili, vděčíme Freyově štědrosti. - Králův muž


Když pocítíš schopnost předvídat budoucnost, je moudřejší předstírat, že všechno je úplně normální, i když vidíš něco, co druzí nevidí. - Pod ochranou pohanského boha


Klenba oblohy, je uvnitř lebky Ymi, první bytosti, mrazivého obra. Čtyři trpaslíci, Austri, Vestri, Nordri a Sudri, sedí ve čtyřech rozích, berou žhavé částečky a jiskry a kladou je jako hvězdy, jak ty poutní, tak ty stálé, aby osvětlovaly zemi. Tímto způsobem nám bohové umožňují pohybovat se i v noci. - Pod ochranou pohanského boha


Kněží a mnichové chytře staví na dobře položených základech. Samhain, náš svátek mrtvých, se stává předvečerem jejich svátku Všech svatých; Beltane, který je pro nás opětovným probuzením života a který slavíme novým ohněm, se změnil ve Velikonoce dokonce i se zažehnutím velikonočního ohně; naše vznešená Brigid, jejímž jsem obzvláštním ctitelem, protože přinášela léčivou poezii a učenost, byla proměněna v křesťanskou svatou. A tak můžeme pokračovat donekonečna. - Pod ochranou pohanského boha


Lásku a kašel neutajíš. - Zlověstné proroctví


Měl jsem chatu v lese, nikdo o ní nevěděl než můj Pán; z jedné strany jasan, z druhé ořeší, vysoký strom na kopci ji uzavíral. Velikost mé chaty, malé a přece nemalé, místo známých pěšin; samička oblečena do kosí barvy zpívá melodické tóny ze své lomenice. - Pod ochranou pohanského boha


Moucha, která léta příliš dlouho kolem svíce, si nakonec spálí křídla. - Zlověstné proroctví


Nažeň nepříteli strach tím, jak vypadáš nebo jak vystupuješ ještě před prvním úderem, a vyhrál jsi polovinu bitvy. - Zlověstné proroctví


Někteří věštci jsou šťastní. Sny k nim přicházejí tak snadno, že stačí uchýlit se někam na klidné místo, zavřít oči a vyprázdnit mysl, a vidiny vcházejí do jejich vědomí. Jiní se musí opít silným nápojem nebo žvýkat silná semena, nebo se nadýchat kouře z posvátného ohně, nebo opakovaně naslouchat posvátným zpěvům tak dlouho, až jejich duch volně vylétne z těla. - Pod ochranou pohanského boha


Ódin ukázal runové písmo lidstvu a teď už stačí jen přenášet znalost z jednoho člověka na druhého. - Pod ochranou pohanského boha


Opět jednou věřím, že je to Ódinovo přání. Učil, že po Ragnaröku, kdy všechno podlehne ohni a zkáze, zůstanou dva přeživší, dvojčata, ukrytá pod kořeny Stromu světa, a ta přežijí nedotčena. Z nich vyraší nové plémě lidí, kteří budou obývat šťastnější svět, jež vyroste na troskách. - Králův muž


Osud nelze změnit stejně tak, jako se člověk nemůže postavit přírodě. - Zlověstné proroctví


Poselství, které vyryješ v runách, je důležitější, než jen vědět, co která strofa znamená. Jen málo lidí ví, jak vyrýt své jméno, ale pouze zasvěcení znají čáry a kouzla a kletby, které lze napsat. - Pod ochranou pohanského boha


Seděl jsem v tomto klidném koutě už příliš dlouho. Přepadla mě toulavá nemoc a dostal jsem chuť vrátit se na místa, která znám z doby svého mládí... - Zlověstné proroctví


Ten, kdo krade med, si musí dávat pozor na žihadla. - Zlověstné proroctví


Učili jsme se, že jen když budeme pomáhat jeden druhému, můžeme jako siida přežít. - Zlověstné proroctví


Za zimních nocí, kdy se na obloze proplétají závoje světel, duchové mrtvých radostně tančí. - Zlověstné proroctví