Tibor Eliot Rostas citáty

slovenská, 1970

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (5)

Akoby ste spomalili čas, jedno filmové políčko za druhým sa na sietnicu ukladajú scény zo života v mieri, láske a hojnosti. Matéria vyžaruje energetické vlny, v ktorých sa kúpe naše ego a ponára sa čoraz hlbšie. V tomto kúpeli sa zapuzdrujeme do tenučkého priesvitného zámotku, ktorý nás izoluje od druhých. Naše nádeje, túžby a životy sa už neprelínajú s inými, nevytvárajú jednotu, ale narážajú do seba ako elektrické autá v autodróme. Energia príťažlivosti k samému sebe vytvára odpudivú silu jedného k druhému. Všetky tajomstvá sveta sú však skryté v najhlbších zákutiach našej duše. Všetko, čo je vonku, tvorí závoj ilúzie májá, tak ako o tom píšu tisícročia staré védy. Už naším narodením sa stávame súčasťou systému, ktorý nás permanentne požiera pre svoje vlastné prežitie. Možno peklo, o ktorom píše Dante, nie je peklom niekde potom, v inom čase a priestore, v čase po smrti, možno je peklom naše miesto na Zemi.


Bolo by to trestom za to, čomu verili štúrovci a stále tomu veria aj celé generácie po nich – sile slovanského ducha zbaveného všetkých príživníkov a utláčateľov, kvôli ktorým musí živoriť.


Ešte, že som rýchlo otvoril. Mali právo vylomiť dvere alebo použiť na ich otvorenie výbušninu. Že by to urobili, o tom nepochybujem.


Príliš slobodná, no príliš hrdá duša slovanská nestrpela takmer nikdy vládcu. Ukázalo sa to ako obrovská chyba, ktorá spôsobila, že sme dopustili, aby nám celé veky vládol ktosi cudzí.


Už generácia štúrovcov a slovenských národných buditeľov si veľmi jasne uvedomovala, aké mimoriadne nebezpečné rozkladné sily na Slovanov, ale konkrétne aj na Slovákov pôsobia, aby ich morálne aj materiálne položili na kolená.