Sri Chinmoy citáty

indická, 1931 - 2007

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (30)

Bez ohledu na to, co se stane, neztrácej naději, neboť jakmile je ztracena naděje, je ztraceno vše.


Buď laskavý, buď vším pochopením, neboť každá lidská bytost je nucena bojovat sama se sebou.


Co je radost? Je to pták, kterého všichni chceme chytit. Je to ten samý pták, kterého všichni nejraději vidíme létat.


Dnešní pyšná ctižádost se zítra stane bezmocnou obětí sebe samé.


Duchovnost neznamená pouhou toleranci. Není to ani pouhé přijetí. Je to pocit univerzální jednoty. Náš duchovní život pevně a s jistotou buduje základy jednoty v mnohosti. Duchovnost neznamená pouhou vlídnost k jiným vírám v Boha. Je to naprosté uznání a přijetí víry ostatních jako své vlastní.


Filozof je básník v mysli. Básník je filozof v srdci. Védy, Upanišady a Bhagavadgíta


Filozofie nového tisíciletí bude: Nedívejte se na chyby v životě druhých, nedívejte se na chyby ve svém vlastním životě. Přinuťte se vidět jen všechny dobré věci, které jste udělali, všechny dobré věci, které se chystáte udělat, a všechny dobré věci, které udělali druzí.


Je peklo na této zemi? Pochybující mysl má a je jedinou odpovědí. Je Nebe na této zemi? Aspirující srdce má a je jedinou odpovědí.


Jen se malinko usměj. Obohatí tě to a neublíží ti to.


Jsem studentem míru. Jen student se může učit, a mír je něco, čemu se učíme od svého každodenního života. Když se modlíme, když meditujeme, snažíme se stát lepším člověkem. Staneme-li se lepším člověkem, získáme radost, a tato radost pochází z naší inspirace. Já dám inspiraci vám, vy dáte inspiraci mně a oba se společně pokusíme inspirovat celý svět.


Jsou dva druhy zodpovědnosti. Jedním je příprava a druhým je uskutečnění. Příprava je tvou zodpovědností. Uskutečnění je Boží zodpovědností.


Každá lidská bytost musí být oduševnělým vyslancem dobré vůle, aby pozvedla úroveň lidstva


Každý den je jen jedna věc, kterou se máme naučit: jak být upřímně šťastní.


Má-li tvá mysl stále ještě řetězy očekávání, budeš dozajista odsouzen ke krutým zklamáním.


Mír nemůžeme najít ve vnější znalosti. Většina našich vnějších znalostí je založena na informaci, a informace nám nemůže dát žádné trvalé uspokojení. Mír nemůžeme najít ve vnější schopnosti. Mír se nalézá v sebeovládání.


Mír neznamená nepřítomnost války. Mír znamená přítomnost harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty. Mír je záplava lásky v rodině světa.


Nebe a Bůh nejsou vysoko nad námi, kdesi daleko; jsou hluboko v našem nitru, uvnitř našeho srdce. Nebe není vzdálená země, kde jsou stromy a domy a jiné věci; je to úroveň vědomí uvnitř nás. Hledající věčné Pravdy uskuteční své věčné Nebe uvnitř svého aspirujícího srdce. V každém okamžiku si uvnitř sebe vytváříme Nebe nebo peklo. Když chováme božskou myšlenku, rozpínající se myšlenku, naplňující myšlenku, vytváříme v sobě Nebe. Když chováme nebožské, nehezké, temné, nečisté myšlenky, vstupujeme do svého vlastního vnitřního pekla.


Nenajdeš-li mír ve svém vlastním srdci, nenajdeš ho nikde jinde na zemi.


Neobviňuj svět, zlepši ho. Jak? Neustálým zlepšováním sebe samého.


Nestrachuj se! Ten, kdo se strachuje, pohřbívá sám sebe s nezvanou pomocí mocných paží dneška a lhostejných očí zítřka.


Nevyhýbej se jim ale přeměň věci, které potřebují přeměnu.


Nikdy se nevzdávej, nikdy se nevzdávej! Ani když mnohokrát zabloudíš.


Okamžik sebedávajícího života dokáže rozptýlit zármutky mnoha let.


Postav se svým sebepochybám. Buď statečný! Není sporu, že nad nimi zvítězíš.


Sloužit a nikdy se neunavit je láska.


V příštím tisíciletí bude cílem filozofie jen vidět světlo v sobě a světlo v druhých. Jedině tehdy dokážete urychlit příchod světového míru a světové jednoty.


Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe.


Viděním minulosti nezískávám nic. Poznáním budoucnosti získávám málo. Žitím v přítomnosti získávám vše.


Vnější válka je válkou člověka proti člověku, národa proti národu. Vnitřní válka je válkou duše bojující proti omezením, nevědomosti, pochybnosti a smrti. Vnější války skončí teprve tehdy, až skončí války vnitřní. Ve stejném smyslu hovoří první věta ústavy UNESCO: ‚Jelikož války počínají v mysli lidí, musí být v mysli lidí vybudována i obrana míru.‘ Bojujeme, protože hluboko uvnitř nás je strach, úzkost, neklid a nedostatek harmonie. Budeme-li mít mír, radost, dokonalost a naplnění, nebudeme válčit.


Základem světového míru je duchovnost. Duchovnost představuje naplnění veškeré odpovědnosti. Naší odpovědností je milovat svět. Síla, která miluje, dokáže řešit problémy světa. Tato síla je plná sebedávání, nikoli ve smyslu oběti, ale ve smyslu služby celému lidstvu jako našim bratrům a sestrám. Prostřednictvím láskyplného ticha a oddané služby přispíváme ke zlepšování celého světa. V duchovnosti, stejně jako ve všech ostatních aspektech našeho života, musí převážit pocit jednotného srdce. Žijeme-li ve svém srdci jednoty, cítíme podstatu duchovnosti, kterou je láska k Bohu. Skutečná duchovnost má univerzální povahu. Nehledá chyby na druhých. Skutečná duchovnost se vyznačuje odpouštěním, soucitem, tolerancí, bratrstvím a pocitem jednoty.