Sókratés citáty

řecká, 470 - 400

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (49)

Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.


Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.


Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.


Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.


Chceme-li se přiblížit pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.


Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.


Jaký je rozdíl mezi nezdrženlivým a nejhloupějším člověkem? V čem se liší od nerozumného dobytčete člověk, který nerozená, co je nejlepší, a snaží se za každou cenu dělat, co se mu nejvíce líbí? Jen tomu, kdo se dovede ovládat, je dána schopnost rozpoznat, co je nejlepší, teoreticky i prakticky všechno roztřídit podle druhů a pak zvolit dobré a vyhnout se špatnému.


Jsou trojí brány, skrze něž by mělo projít všechno, co chceme říci: brány pravdy, dobroty a užitečnosti. Pokud to, co se má říci, není ani pravdivé, ani dobré, ani užitečné, je lepší mlčet.


Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.


Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit


Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.


Kdo vymění svobodu za bezpečnost, ten je právem otrokem.


Kdyby bylo nutné buď činit bezpráví, nebo je trpět, raději bych si zvolil trpět bezpráví nežli je činit. (Platón: Gorgias,I,469c)


Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.


Krásná a nedosažitelná - dokonalost člověka.


Krásná je filosofie, která rodí nové myšlenky.


Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.


Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku.


Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.


Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.


Mnozí lidé se domnívají, že spokojenost a blaženost - a kdo by po těchto stavech netoužil! - záleží v přepychu a nádheře. Ale já se domnívám, že nepotřebovat zcela nic je božské. Potřebovat co nejméně je božskému nejbližší.


Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.


najistejším zdrojom príjmu je sporovlivosť


Najväčším prekliatím ľudstva sú peniaze.


Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.


Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.


Některé zdi nestavíme proto, abychom se skryli před ostatními. Někdy jen potřebujeme zjistit, jestli se najde někdo, kdo je zkusí zbořit.


Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.


Neplačte, drazí, umírat se má v klidu.


Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.


Sókratés - knihy

Žánry autora

Štítky z knih

Sókratés je 20x v oblíbených.