Sigmund Freud citáty

rakouská, 1856 - 1939

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (56)

"Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopení blbci."


Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.


Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.


Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je "dobrým" v určitém vztahu a v jiném "zlým", nebo je "dobrým" za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně "zlým".


Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.


Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.


Existuje stejně málo stoprocentní pravdy jako stoprocentního alkoholu.


Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.


Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.


Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.


Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.


Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš.


Jestliže se chce člověk bránit proti děsivému vnějšímu světu sám, může tak učinit jistým druhem úniku z tohoto světa. Ve skutečnosti ale existuje jiný a lepší způsob obrany, a to stát se členem lidské společnosti a pomocí techniky vedené vědou přejít do útoku proti přírodě a podrobit ji své lidské vůli.


Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.


Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.


Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.


Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.


Láska a práce jsou úhelné kameny našeho lidství.


Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.


Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.


Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.


Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.


Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.


Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.


Milovat znamená povolovat napětí.


Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého.


Neexistuje zdravý člověk, pouze špatně vyšetřený.


Někdy doutník… je prostě doutník.


Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.


Nesmíme se nechat zmást důkazy.