Sávitrí Déví Mukherdží citáty

indická, 1905 - 1982

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (6)

Dokud bude člověk mučit třeba jen jediného živého tvora ve jménu vědeckého výzkumu, sportu, přepychu či obžerství, my budeme soustavně odmítat podporu všem kampaním kořistícím na soucitu veřejnosti s mučenými lidskými bytostmi – přirozeně ledaže by to byli ti, na něž pohlížíme jako na své soukmenovce a souvěrce, nebo lidé jim blízcí a drazí. Obžaloba člověka


Chceme nejen společnost, která s všeobecným zděšením a zhnusením vzpomíná na jatky a vivisekční laboratoře (a která na civilisace, jež takové věci strpí, shlíží jakožto na méněcenné), ale také společnost, v níž jsou pohodlné domovy pro různá toulavá zvířata stejně běžné a považují se za stejně přirozené a nezbytné, jako je tomu dnes (…) se sirotčinci a s domovy důchodců. Přejeme si společnost se skutečně biocentrickým, nikoli antropocentrickým obecným vědomím, v níž by se, nastane-li potravní nouze, lidské bytosti neupřednostňovaly, tak jako se dnes neupřednostňují lidé žádné určité rasy či země. Obžaloba člověka


I při vší pokřivující síle, jíž se lidská mysl vyznačuje, by bylo velice obtížné, ne-li zcela nemožné, ospravedlňovat jakoukoli lhostejnost vůči utrpení obecně, a zvláště všechny druhy necitelnosti vůči bezmocným zvířatům či rostlinám, jménem šťastného vyznání, zdůrazňujícího radost všech tvorů spatřujících a cítících Slunce, vyznání soustředěného hlavně na hmatatelný svět a na tento krátký život. Obžaloba člověka


Naši lidumilové, vznícení dílčí, fanatickou láskou, kteří by přeochotně zničili celou říši zvířat pro záchranu jediného lidského idiota, jsou ti poslední, kdo porozumí vroucímu nacionalistovi, jenž by lidstvo s úsměvem obětoval cti své vlastní země. Obžaloba člověka


Nestačí neškodit, nestačí nevykořisťovat kvůli lidským zájmům žádná zvířata, ba ani svět rostlin, nakolik to bude možné. Rozšířit činnou lásku na všechno živoucí, učinit všechno, co je v našich silách, a to i v náš vlastní neprospěch, abychom každému jednotlivému tvoru, ať ptáku či savci, umožnili další potěšení z pohledu na slunce, ze zdraví a z krásy – to je naše etika. Obžaloba člověka


Opovrhujeme všemi, ať je to kdokoli, kdo nikdy nepozvedli hlas proti vědeckým pokusům na nevinných zvířatech, a kteří se opovažují zatracovat pokusy na nebezpečných – nebo potenciálně nebezpečných – lidských nepřátelích. Opovrhujeme všemi, které při pomyšlení na nesmírný každodenní kruh zbytečné bolesti, již člověk působí zvířatům (i rostlinám), nikdy nepobouřila představa trvajícího zločinu proti Říši života, a kdo si přesto troufnou mluvit o válečných zločinech a válečných zločincích. Obžaloba člověka