Koupit knihy

Robert A. Heinlein

americká, 1907 - 1988


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (11)

Budoucnost je lepší než minulost. Navzdory všem pochybovačům, romantikům a antiintelektuálům se svět neustále vyvíjí k lepšímu, protože lidský rozum, přizpůsobující se svému okolí, ho MĚNÍ k lepšímu. Rukama...nástroji...selským rozumem, vědou a technikou. Většina těch dlouhovlasých posměváčků neumí ani vzít do ruky kladivo nebo počítat na logaritmickém pravítku. Rád bych je pozval do klece doktora Twitchella a odeslal je zpátky do dvanáctého století - pak ať si tam užívají. Dveře do léta


Lidská bytost by měla být schopna vyměnit plenku, naplánovat invazi, porazit prase, velet lodi, vyprojektovat stavbu, napsat sonet, vyrovnat účty, postavit zeď, napravit kost, zpříjemnit umírání, udržovat pořádek, plnit rozkazy, udílet rozkazy, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nové problémy, vykydat hnůj, naprogramovat computer, uvařit chutné jídlo, zdatně bojovat, statečně zemřít. Specializace je pro hmyz.


Můj táta vždycky říkával, že moudrý člověk by měl být připravený kdykoliv se rozloučit se svými zavazadly. (Dveře do léta)


Násilí už vyřešilo v historii víc problémů než cokoliv jiného.


Nikdy nezvedej na ulici opuštěné kotě... pokud ses předem nesmířil s tím, že se staneš jeho majetkem.


Ozbrojená společnost je zdvořilá společnost.


Pokladníci se vyskytují jen ve dvou druzích: jeden vám dokazuje, že podle různých nařízení nemůžete dostat, co vám patří; ten druhý se v nařízeních hrabe tak dlouho, dokud nenajde nějaký paragraf, podle kterého dostanete to, co potřebujete, i když na to nemáte nárok. Pan Doughty patřil k těm druhým. (Dveře do léta)


Půjčovat si peníze je jako pokoušet se plavat s cihlou v každé ruce. (Dveře do léta)


Teď jsem šťastný agnostik, který hluboko ve svém srdci cítí, že svět má řád, že je něčím dobrý a že moje bytí zde má smysl, i když nevím jaký. (Vůně strachu)


Větší lásky nemá žádný člověk než kočičí matka umírající při obraně svých koťat.


Ženy a kočky dělají, co chtějí, a muži a psi by se měli uklidnit a zvyknout si na to.