René Descartes citáty

francouzská, 1596 - 1650

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (18)

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu.


Dal bych všechno co vím, za polovinu toho, co neznám.


Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse.


Idea Boha, která je v nás, nemůže nemít za příčinu samotného Boha. (Meditationes 15)


Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy.


Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji.


Mlčí-li někdo, stanou se jeho slova příslovečnými.


Myslím, tedy jsem.


Není možné, aby mysl, přitom jak pochybuje, sama neexistovala. (Meditationes 12)


Není nutné, aby se náš rozum nikdy nemýlil, stačí, dosvědčí-li nám svědomí, že nám nikdy nescházelo odhodlání a ctnost.


Nesmíme předpokládat, že všechno je tu kvůli nám.


Nic není starší než pravda. Meditace o první filosofii


Pochybování je počátkem moudrosti.


Pochybuji - a proto myslím. Myslím - tedy jsem (DUBITO ERGO COGITO. COGITO ERGO SUM).


Poznání pravdy jest zdraví lidského ducha.


Štěstí je základním kamenem veškeré pravdy.


Ženy netouží ani tak po kráse, ale potom, aby se líbily.


Žít a nefilosofovat je jako mít zavřené oči a nikdy se ani nepokusit je otevřít.“