Plútarchos citáty

řecká, 46 - 127

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (36)

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení.


Ctnost je dobrý zvyk.


Ctnost, tak jako silná a vytrvalá rostlina, zakoření všude, kde najde ušlechtilou povahu a snaživou duši.


Člověka mohou omámit a dokonce do záhuby strhnout ti, kdo ho nepravdivě a nezaslouženě vychvalují. Přátelé a pochlebníci


Dobrý manžel si zaslouží větší chválu než dobrý senátor.


Jakási chudá stařenka zapřísahala krále Filippa, aby rozsoudil její při. Když jí odpověděl, že na takové věci nemá čas, řekla mu: "Tak nebuď král!"


Je smutné objevit, že nemáte přátele až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali


Je těžké souzený osud předvídat, ještě těžší je uvarovat se ho.


Jen směle pomlouvej, vždy něco zůstane.


Každý (je) sám sobě hlavním a největším pochlebníkem, a proto lehkomyslně přijímá ve svém okolí toho, v němž vidí i přeje si mít svého svědka a schvalovatele. Přátelé a pochlebníci


Kdo bydlí u chromého, naučí se kulhat.


Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné.


Když kdosi říkal, že Sparta je v pořádku proto, že králové umějí poroučet, Theopompos ho opravil: "Kdepak, protože občané umějí poslouchat."


Keby bol svet spravodlivý, nebola by potrebná udatnosť.


Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.


Láska nás učí všem ctnostem.


Luk se láme, když je napjatý, ale duše ztrácí své síly nečinností.


Mlčky a beze slova se ve společnosti nacpat je vlastní pouze vepřům.


Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.


Nejstarší a největší je láska k životu.


Nejstarší a největší láska je láska k životu.


Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí.


Nepěkná a zvrácená je tedy i žena, která se tváří mrzutě, má-li muž chuť žertovat a veselit se, je-li naopak vážný, žertuje a směje se; ono je totiž znakem nevlídnosti, toto projevem pohrdání.


Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.


Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit? Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?


Odpočinek je koření práce.


Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit.


Rozum a z něho vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék, nejlepší prostředek ku zmírnění zármutku.


Směle pomlouvej, vždy něco uvízne.


Snášíme chyby svých přátel, proč nesnášíme také chyby svých dětí?