Platón citáty

řecká, 427 - 347

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (60)

,,Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše."


Ale ten, kdo má rozum, jistě by se snažil býti u toho, kdo je lepší než on sám. (Faidón 62e)


Člověk - tvor od přirozenosti vrtkavý.


Člověk = bytost hledající smysl.


Člověk je nejmírnější a nejbožštější živočich, je-li zjemněn pravým cvičením; pakli žádným nebo klamným, je nejdivočejší ze všech tvorů, jež země rodí.


Člověk je tvor dvounohý neopeřený.


Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.


Éros, Bůh lásky, je z bohů nejlidumilnější, je pomocníkem a lékařem zároveň.


Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.


Chrabrost se neobejde bez vědění, čeho je třeba a čeho netřeba se bát.


Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.


Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.


Každý, kdo se snaží být velikým, musí ukázat co velikost vyžaduje.


Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.


Kdo přikročí k chrámu Múz bez inspirace, veden vírou, že mu postačí řemeslná zdatnost, zůstane břídilem a jeho troufalou poezii zastíní písně šílenců.


Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.


Kdokoli však přijde ke dveřím básnickým bez šílení od Mús, jsa přesvědčen, že bude dobrým básníkem již pouhou znalostí umění, je sám nedokonalý, a také básnické dílo rozumného zanikne před dílem šílících. (Sókratés v dialogu Faidros)


Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.


Krásu jako jedinou ze všech hodnot můžeme spatřit.


Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.


Láska je touha ploditi v kráse.


Láska je v tom, kdo miluje, nikoli v tom, kdo je milován.


Láska je vážná duševní choroba.


Lehce můžeme dítěti odpustit, že se bojí tmy; reálná tragédie života je, když se muž bojí světla.


Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.


Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni protože by rádi chtěli něco říci.


Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.


Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.


Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby člověk byl počat, jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován.


Neboť to (filosofii) nijak nelze pověděti jako jiné nauky, nýbrž z hojného soubytí a soužití oddaného té věci najednou, jako plamen vznícený od vylétlé jiskry, vznikne to v duši a pak se již samo živí. (List Sedmý, 341c)