Koupit knihy

Paul Tillich

německá, 1886 - 1965


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (4)

Člověk může dojít jistoty ohledně své vlastní existence jedině poté, co přestane zakládat svou důvěru na sobě samém.


Je možné říci, že odvaha být je odvahou přijmout sebe samého jako přijatého navzdory své nepřijatelnosti. Není nutné připomínat teologů, že toto je pravý význam pavlovsko-luterské nauky o „ospravedlnění skrze víru“ (nauky, která ve svém původním znění, přestala být srozumitelná i pro studenty teologie). Je však potřeba teologům i duchovním připomenout, že v boji s úzkostí před vinou, jak jej vede psychoterapie, si myšlenka přijetí získala tolik pozornosti a nabyla takového významu, jakému se v reformaci těšily výrazy „odpuštění hříchů“ nebo „ospravedlnění skrze víru“. Přijmout přijetí navzdory své nepřijatelnosti tvoří základ odvahy důvěry.Odvaha být


Snad nic není pro ztrátu hlubinné dimenze příznačnější než spor o otázku, zda Bůh existuje nebo ne – spor, v němž ani jedna strana nemá pravdu; otázka sama je totiž nesprávná a položena mohla být teprve poté, co se ztratila dimenze hlubiny.


Určitý mýtus je možné nahradit jiným, ale mytické myšlení není možné z duchovního života člověka odstranit. Neboť mýtus je soubor symbolů, které vyjadřují, co se nás bezpodmínečně týká.