Koupit knihy

Oliver Goldsmith

irská, 1728 - 1774


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (13)

Čest upadá, kde obchod vzkvétá.


Hanba je často bolestnější než skutečné neštěstí.Farář wakefieldský


Hodiny, jež trávíme ve šťastných nadějích, nás plní větší radostí než ty, které jsou korunovány jejich splněním.Farář wakefieldský


Je snazší si představit nežli vylíčit všechny ty složité pocity, které pramení z bolesti nad nedávnou urážkou a z rozkoše nad blížící se pomstou.Farář wakefieldský


Je-li dobrá rada odmítnuta, vrací se a obohacuje rádcovo nitro.Farář wakefieldský


Každý dar, který člověk přijme, ho do jisté míry ponižuje a ubírá důstojnost. Podle jeho hodnoty ztrácí jistou část své nezávislosti.


Láska je nakažena žárlivostí a přátelství lichocením.


Láska k druhému je metoda, jak naší sebelásce zajistit další trvání.


Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost; ale milovat je více než sebe, to je pravá láska.


Neptej se mě na nic, a nebudu ti lhát.


Útěcha, kterou nám poskytuje filozofie, je velmi milá, ale často klamná. Učí nás, že život je plný příjemných věcí a stačí jen umět jich užívat. Na druhé straně zas, že zde máme sice nevyhnutelně plno trampot, ale život je krátký a ony brzy pominou. Tak se tyto útěchy vpravdě navzájem vyvracejí, nebo je-li život místem radosti, jeho krátkost musí být věru pohromou, a je-li dlouhý, protáhne se zas naše bída. Filosofie jest tedy slabá.Farář wakefieldský


Zklamání v lásce zapříčiňuje neštěstí v mládí, zklamání nad ctižádostí ve zralém věku a zklamání pro nevděčnost ve stáří.


Ženy nejsou stvořeny k tomu, aby snášely velké starosti, ale k tomu, aby je zmírňovaly.