Novalis citáty

německá, 1772 - 1801

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (27)

„Láska je konečným cílem dějin vesmíru, vesmírné Amen.“


„Podstatou člověka je pravda. Pokud se člověk vzdá pravdy, vzdává se sám sebe. Není tu řeč o lhaní, nýbrž o jednání proti vlastnímu přesvědčení.“


„V pojmu zákona je obsažena účinnost. Neúčinný zákon není zákon.“


„Zlatý věk je tam, kde jsou děti.“


Básník rozumí přírodě lépe než učenecká hlava.


Být člověkem je umění!


Dítě je láska, která se stala viditelnou.


Charakter je plně utvářená vůle.


Kam vlastně jdeme? Vždy jen domů.


Každá nemoc je hudební problém. Uzdravení je hudební řešení.


Každé slovo je zaklínadlo, jakého ducha zavoláš, takový se ti objeví.


Každý oblíbený předmět představuje středobod jednoho ráje.


Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka.


Láska nám bere čas a čas lásku.


Měním-li se, mění se svět.


Muž je lyrický, žena epická, manželství dramatické.


Nepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmatení.


Nesčíslné vzpomínky jsou zábavnou společností, a to tím více, čím více se mění hledisko, jímž na ně pohlížíme, a které teprve nyní objevuje jejich pravou souvislost, smysl jejich důsledků a význam jejich projevu. Pravé pochopení pro lidské příběhy se vyvíjí teprve později a spíše z tichého působení vzpomínky než z mocných dojmů současnosti. Nedávné události jeví jen vratkou spojitost, ale sympatisují tím podivuhodněji s událostmi nejdávnějšími; a jen tehdy, jsme-li s to přehlédnout dlouhou řadu a nebereme-li ani vše doslova, ani nerušíme původní pořádek svévolnými sny, poznáváme tajemné sdružení minula i budoucna a naučíme se sestavovat dějiny z naděje i vzpomínky. Avšak jen tomu, komu se zpřítomnila všecka minulost, může se podařit, aby pochopil prosté pravidlo dějin. Docházíme jen k neúplným a nesnadným formulím a je nutno, abychom se spokojili jen tím, že nalezneme pravidlo, jehož můžeme použíti jen my sami a které nám dává dostatečné vysvětlení o našem vlastním krátkém životě. Lze však říci, že jakékoli pečlivé pozorování životních osudů skýtá hlubokého, nevyčerpatelného požitku a ze všeho myšlení nás nejvíce povznáší nad vezdejší strasti. Mládež čte dějiny jen ze zvědavosti jako zábavnou pohádku; zralejšímu věku se stávají nebesky útěšnou a nabádavou přítelkyní, která jej svou moudrou mluvou sladce připravuje k vyšší, obsažnější dráze životní a seznamuje jej s nepoznaným světem srozumitelnými obrazy. Církev jest obydlím dějin a tichý hřbitov jejich symbolickou zahradou. O dějinách by měli psát jen staří, zbožní lidé, jejichž životní osudy se již uzavřely a kterým zbývá již jen přesazování v zahradách. Nikoli temný a pochmurný bude jejich sloh, naopak, paprsek kupole odhalí vše v nejjasnějším a nejkrásnějším osvětlení a Duch svatý se bude vznášet nad těmito zázračně vzdutými vodami!


Nic by králi nemělo ležet na srdci víc, než aby byl co možná nejvíc všestranný, informovaný, aby měl celkový přehled a nepodléhal předsudkům, zkrátka aby byl a zůstal co nejúplnějším člověkem.“


Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu.


Právě pro jednoduchost svých základních zákonů je morálka v praxi tak těžká.


Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava učencova.“


Tam, kde jsou děti, je zlatý věk.


Úplně se nebudeme chápat nikdy. Ale budeme a můžeme daleko více než chápat.


Úplně se nebudeme chápat nikdy. Ale budeme a můžeme daleko více než chápat.“


Vhodně zvoleným ošacením se tělo stává mystičtějším.“


Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru… Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.