koupit knihy

Niccolò Machiavelli

italská, 1469 - 1527

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (67)

Vládce tedy nemusí nutně mít všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá. a naopak má-li je, je krajně nežádoucí, aby se jimi vždycky a za všech okolností řídil.


Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.


Všichni, kdo docházejí velkého bohatství a velké moci, docilují toho násilím a podvodem. To, co pro sebe urvali zákeřnictvím a násilím, okrašlují potom klamnými slovy zisk a vývoj, aby zakryli špatnost tohoto přírůstku. Kdo se z prostoty nebo z hlouposti těmto prostředkům vyhýbá, ten se plazí ve věčném otroctví a chudobě. Věrní otroci zůstávají vždy otroky a čestní lidé zůstávají vždy jen chudí. Jen zrádci a nebojácní lámou okovy, jen zbojníci a podvodníci se odpoutávají od chudoby. Všechny k štěstí potřebné statky, které Bůh a příroda rozhodili mezi lidi, jsou údělem spíše lupu než píle, spíše špatnosti než poctivosti. (...) Musíme proto do toho uhodit, kdykoliv se naskytne příležitost.


Všímej si nejenom problémů současných, ale předvídej i budoucí a předcházej jim.


Z toho všeho vyplývá obecné pravidlo, které nikdy nebo jen málokdy zklame: Kdo jinému dopomáhá k uchopení moci, sám sobě podřezává větev, na níž sedí.


Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.


Změna plodí vždy další změnu.


3