Neale Donald Walsch

americká, 1943, statistiky, webkoupit eknihy

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (27)

„"Pojďte až na kraj." "Nemůžeme. Máme strach." "Pojďte až na kraj." "Nemůžeme. Spadneme!" "Pojďte až na kraj." A oni šli. A on je strčil. A oni letěli. Pojďme letět společně...“


City jsou jazykem duše.


Čemu se bráníte, to přetrvává. Na co se díváte, to zmizí.


Funkcí duše je naznačit svou touhu, nikoli ji vnucovat. Funkcí mysli je zvolit si jednu ze svých možností. Funkcí těla je takovou volbu uskutečnit. Tvoří-li tělo, mysl a duše ve vzájemné harmonii a jednotě, Bůh se stává tělem. Pak se duše poznává ve svém žážitku. Pak se nebe raduje.


Hned po nenávisti jsou starosti tou nejhorší duševní aktivitou.


Chcete-li zjistit, co je pro vás v danou chvíli pravdivé, zeptejte se svých pocitů.


Každá modlitba - každá myšlenka, každé prohlášení, každý pocit - je tvůrčí.


Každá modlitba bude vyslyšena do té míry, jak vášnivě ji věříte.


Když vaše milostné vztahy selžou, je to proto, že jste do nich vstoupili z nesprávného důvodu.


Life begins at the end of your comfort zone.


Naslouchejte svým pocitům, poslouchejte své nejvyšší myšlenky, poslouchejte svou zkušenost.


Neexistuje nic než láska.


Nejkrásnějším okamžikem pro Boha je chvíle, kdy si uvědomíš, že žádného boha nepotřebuješ.


Nejvyšší myšlenka je vždy ta, která obsahuje radost.


Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi.


Nerozhodnou se znamená rozhodnout se.


Pamatujte si, že život je tvůrčí proces, nikoli proces objevování.


Přitahuješ všechno, čeho se bojíš.


Správná modlitba není prosba, nýbrž vyjádřením vděčnosti. Nikdy o nic neproste. Oceňujte.


Svět by nebyl v takovém stavu v jakém je, kdybyste naslouchali své zkušenosti.


Tvá nespokojenost a úzkost pramení z toho, že neposloucháš svou duši.


Tvé soustředění na druhého - tvá posedlost druhým - je příčinou neúspěchu tvých vztahů.


Úkolem Boha není vytvářet okolnosti a podmínky vašeho života. Bůh stvořil život. Dal však člověku svobodnou vůli, aby se svým životem mohl nakládat podle svého přání.


V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.


Veškerá lidská činnost je motivována buď láskou nebo strachem. Jsou to opačné póly jedné polarity. Z těchto dvou základních - tzv. řídích myšlenek - jsou odvozeny všechny ostatní myšlenky.


Všichni lidé jsou jedineční a všechny okamžiky jsou zlaté.


Zamyslete se nad stavem světa. Je jasné, že Vám něco uniklo.