Nathaniel Hawthorne citáty

americká, 1804 - 1864

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (8)

Budoucnost je plna výzev a nadějí.


Je ovšem pravda, že když autor vydá svou knihu napospas, nehodlá jí promlouvat k těm mnohým, kteří ji s nechutí odhodí nebo vůbec nevezmou do ruky, ale k těm několika, kdo ho pochopí, třeba líp než většina jeho spolužáků a vrstevníků.


Jemným a krásným skutečnostem rozumíme nejlépe, jsou-li proměněny v éter vzdáleností v čase.


Milovat nutno bez milosti: každá jiná láska je slabost.


Milující žena je květ růže, nemilující jen její stvol, plný trnů.


Svět je nyní smutnější. (...) Země, kdysi plodná, rodí v každém následujícím pokolení méně květů, než kolik jich rozveselovalo pokolení předchozí. Ne proto, že by způsobů a zdánlivých možností lidské radosti bylo v našem zjemnělém a změkčilém věku poskrovnu - naopak, dosud nikdy jich ani zdaleka nebyla taková hojnost - nýbrž proto, že se lidstvo tak značně oddálilo od dětství svého plemene, že již prostá a radostná povaha nenalézá místa mezi přemoudřelými a zasmušilými postavami, před nimiž by jí za její nefalšovanou veselost byla hanba. Celá soustava lidských zařízení, jak nyní stojí, jest úmyslně vybudována tak, aby vylučovala bezstarostné a šťastné duše. Vždyť již děti by zahrnuly výtkami nešťastného jednotlivce, který by se snažil pokládati život a svět za to, k čemu byly, jak se přirozeně domníváme, určeny, za místo a příležitost k radosti. Železným pravidlem naší doby jest, že život vyžaduje účely a cíle. To z nás všech činí součástky složité vývojové soustavy, jejímž výsledkem může býti jedině to, že dospějeme do chladnějších a bezútěšnějších končin než ty, v nichž jsme se narodili. Přikazuje, že každý musí přidati něco - byť i špetku, ale dobytou neúnavným úsilím - k nahromaděné kupě užitečnosti, z níž vzejde jedině ten prospěch, že zatíží naše potomstvo ještě těžšími myšlenkami a nezřízenější lopotou než naše. Žádný život se nyní nevine jako nespoutaný pramen; pro každý, i sebemenší potůček, jest přichystáno mlýnské kolo, jež musí poháněti. Jdeme docela špatnou cestou z příliš usilovného odhodlání, jíti cestou docela správnou.


Vážní lidé, kteří se pokoušejí dobýti něco skutečného z lidské existence, se nezbytně vyjímají nesmyslně v očích rozpustilého mumraje.


Zamilovat se v životě můžeme jen jednou, ale milovat celý život.