Mika Waltari citáty

Leo Arne, Kristian Korppi, Nauticus, Leo Rainio, M. Ritvala · pseudonymy

finská, 1908 - 1979

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (58)

... avšak pouhá ta myšlenka rozechvěla mé srdce ... (Egypťan Sinuhet)


... člověk učiní nejlépe, když si dobře rozváží přání, která chce pronést nahlas, neboť nahlas pronesená přání mají tu zlou vlastnost, že se uskuteční, a nejsnadněji se uskuteční, přeje-li se druhému zlé. Chci tím říct, že přeje-li kdo druhému zlé, uskuteční se to daleko snadněji, než přeje-li kdo druhému dobré. - Egypťan Sinuhet


… krom toho nevěřím, že by si dva lidé kdy mohli opravdu upřímně promluvit. Člověk dokáže být jen stěží upřímný k sobě samému, tak málo toho ví o svém srdci…Šťastná hvězda


… Osudy říší a národů proto určuje jen síla, nikoli odvěké právo, a čím moudřejším a rozumnějším se nějaký národ stane, tím slabší je ve válce, neboť moudrý člověk chápe nesmyslnost válek a jen nerad sahá po zbrani…Šťastná hvězda


… Právě v tom tkví nádhera a pýcha člověka, v tom, že staví, byť jeho výtvorům hrozí marnost…Šťastná hvězda


…a mně se zdálo, že osud přede mnou uhání do nedohledna jak lehkonohá gazela a ani ti nejrychlejší lovci mu nestačí, osud jim uniká a jen se posmívá marným snažením dětí člověka, neboť rozmar je mu jediným zákonem…Šťastná hvězda


…Ano, Alláh je třeba slitovný a milosrdný, ale lidé si z jeho koránu udělali zákon pevnější než železo a ostřejší než kost, aby s jeho pomocí mohli ovládat jiné lidi…Šťastná hvězda


...černý chléb pravdy je tělu prospěšnější než sladký koláček lži. Šťastná hvězda


…Již před mnoha roky jsem se naučil smát nesmyslné bezúčelnosti veškerého lidského konání a věčné hloupé nespokojenosti lidského srdce, mně se to ovšem směje líp než vám, vždyť jste ještě poměrně mladí muži a máte tu část těla, kterou mně v dětském věku uřízli, a právě ta část je příčinou největších bláznovství a zmatků…Šťastná hvězda


…Jsem dokonce natolik svobodný, že mi je lhostejné, jestli mě lidé poslouchají nebo ne… Šťastná hvězda


…Mikaeli el-Hakime, to vše je jen blud a klam, protože navzdory všem podivuhodným objevům nezná člověk sám sebe o nic víc a hlouběji než kdysi za jitra věků, neboť jeho vášně, lži, naděje a strachy jsou pořád stejné…Šťastná hvězda


…Myslím, že císař i sultán v té době upřímně toužili po míru, ale všechny tápavé pokusy ztroskotaly, protože ani jeden v upřímnost toho druhého nevěřil…Šťastná hvězda


...nám všem mládí schází. Jeho jalovost, sentimentalita, bolest a hořkost života. Jeho vzdor, jenž neurčitě a nárazovitě vře, jenž je pro drobnost připraven obětovat lidský život. Mládí je vždycky hloupé - ještě netuší, co je život. Mládí je v celé své kráse iluze. - A právě proto je tak roztomilé. (Velká iluze)


...rychlá a bezbolestná smrt je nejlepší dar, jaký člověk tady na zemi může dostat…Krvavá lázeň


…Snad není nebe ani peklo, Bůh ani ďábel jinde než v člověku samotném, v člověku, jenž upřímně touží po dobru, ale podivuhodným úradkem osudu způsobí vždycky zlo. Šťastná hvězda


…Všechny myšlenky už byly promyšleny a jejich omílání nikomu nepomůže. Člověka lze posuzovat jen podle jeho činů, protože na měření lidského srdce ji i sám ďábel krátký…Šťastná hvězda


" O zítřku předem nikdo nic neví." (Egypťan Sinuhet)


"Hodiny, zastavte svůj tok, a vodo, přestaň kapat, neboť tak krásná chvíle nemůže dlouho trvat!" (Egypťan Sinuhet)


"Vše je opět, jak bylo dříve, a nic není nového pod sluncem a člověk se nemění, i když se mění jeho šat, ba i slova jeho řeči. Neboť ve své špatnosti jest člověk krutější a zatvrzelejší než říční krokodýl. Jeho srdce je tvrdší kamene. Jeho marnivost je lehčí prachu. Ponoř ho do řeky - když oschne jeho šat, je stejný jako předtím. Ponoř ho do zármutku a zklamání - když z něho vyjde, je stejný jako předtím. Mnoho převratů jsem viděl já Sinuhet za svého života, ale vše je opět, jak bylo dříve, a člověk se nezměnil." M. Waltari, Egypťan Sinuhet


„Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce.“


Ale cizí lidé se neradi drží za ruce, třebaže se často a ochotně líbají. Proto si myslím, že ruka řekne člověku daleko více než ústa, která jsou obzvláště lhostejná a snadno se pošpiní, snadněji než ruce. (Čtyři západy slunce)


Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce.


Avšak náš čas je krátký - a o zítřku předem nikdo nic neví, jak říkáš. - Egypťan Sinuhet


Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem.


Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem.“


co může pán, nemůže kmán, a kdo po mně hodí kamenem, hodím po něm kámen zpět, až mu praskne lebka. Mám radost z toho, že ve dnech stáří mohu litovat toho, co jsem udělal, a ne toho, co jsem neudělal…Krvavá lázeň


Čin lidský je jako kámen, jejž hodíš do vody. - Egypťan Sinuhet


Čin lidský je jako kámen, jejž hodíš do vody. Silně to žbluňkne a voda se rozpění, ale po chvíli je hladina opět hladká a po kameni nejsou ani stopy. A stejné je to i s lidskou pamětí. Až uplyne dosti času, všichni na tebe i na tvůj čin zapomenou a budeš se moci vrátit a doufám, že pak budeš tak možný a bohatý, abys mne mohl ochránit, kdyby mi náhodou seznam uprchlých otroků činil potíže. - Egypťan Sinuhet


Člověk by totiž neměl nikdy žádat příliš štěstí, neboť nic není prchavějšího a pomíjivějšího než štěstí lidské. - Egypťan Sinuhet


Člověk si nevybere, protože kdysi, když jsem pil jak náleží, jsem se nikdy nebál stáří tak jako teď, když jsem ve dne v noci střízlivý…Šťastná hvězda