Michaela Burdová citáty

Nelien · pseudonym

česká, 1989

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (31)

... osud tomu tak chtěl. Tak bylo psáno a tak se stalo. Všechny věci na tomto světě mají svůj řád a účel. Nic se neděje bezdůvodně. Přestože nám to přijde nespravedlivé a kruté, osud ví, co činí. - Záchrana Lilandgarie


Ani jeden z vás nepochopil, že člověk se vyvíjí a životní cesta se mění. Nic nemůže být stále stejné.


Božská moc je neskutečná. A jen ona si vybere, kdo bude jejím nositelem.


Dokonce i tma nám může ukázat své světlé stránky, když jí dáme šanci. - Zrádné hory Dragor


Doufejte a věřte. Pak je možné vskutku cokoliv. - Záchrana Lilandgarie


I bolest a smutek nás posiluje. A v tom je náplň našeho života. Nevíme, co nás čeká, a to nám přináší různá překvapení, ať už dobrá, či zlá. Smrt je součást života. Každý někdy někoho ztratil a každý se se svou ztrátou musí vyrovnat, neboť i jeho dny jednou skončí a nemá smysl truchlit příliš dlouho pro ty, jejichž čas už nadešel. - Zrádné hory Dragor


I po smrti může dál žít. Může žít v tvém srdci.


Jednou ji taky poznáš. Věřím, že každý z nás je k tomu předurčen. Lidé to nazývají láskou. Ale je to posedlost. Posedlost, která ti nedá spát. - Syn Pekel - Vlčí krev


Každé zvíře zde se muselo vypořádat pouze s nástrahami přírody, ve které žilo. Záleželo na něm, zda přežije, nebo se stane potravou jiného zvířete. Ale již se nemuselo bát mocichtivých a sobeckých lidí, nemuselo se den za dnem třást, jestli neskončí na něčím talíři, aby tak zpestřilo jídelníček, nebo zda nebude chladnokrevně zabito, jen aby jeho krásná kožešina zdobila stěny nějaké honosné síně. - Záchrana Lilandgarie


Kdysi mu někdo řekl, že život je vzácnost. Ačkoli se tomu zprvu smál, postupně to začínal chápat.


Když jsi obklopená tmou a nemůžeš poznat krásu tváře, snáze poznáš krásu duše.


Láska mě možná neuchránila před tvým zlem, ale nakonec to bude ona, kdo tě zničí. - Křišťály moci - Zrada temného elfa


Miluji přírodu a vše s ní spojené. Hlavně zvířata. Protože jsou nevinná a upřímná. Nikdy se od nich nemusíš bát zrady nebo přetvářky. Nelžou a dokážou milovat bez všech předsudků. A vždy zabíjejí jen proto, aby přežila. Nikdy z jiného důvodu. - Strážci dobra


Náhoda neexistuje. Náhoda je pouze převlečený osud.


Naše myšlenky a sny tvoří naši budoucnost.


Ne, ty jsi krásná, věř mi. Každá žena je. Máme v sobě světlo, které září, ale v každé žené jinak, nejsme stejné. Některé světlo, ale září tak moc, tak oslnivě, až muže zastrašuje, protože je příliš silné, a oni se bojí, že je taková žena odmítne. - Syn Pekel - Vlčí krev


Nebeští koně udržují rovnováhu mezi dobrem a zlem. Mezi životem a smrtí. Oni jsou spravedlnost. Oni jsou rovnost. Oni jsou život. Oni jsou smrt. - Strážci dobra


Někdy pochybujeme o úmyslech druhých díky vlastnímu pohledu, který ovšem bývá často zaujatý. Avšak i ti, o nichž bychom si to nikdy ani nepomysleli, nás mohou jednoho dne překvapit svou ušlechtilostí a vřelostí. - Zrádné hory Dragor


Nékdy to, co upěnlivě hledáme, máme přímo před nosem - a proto to nevidíme.


Nemá smysl vyčítat si něco, co se již stalo. Můžeme ale změnit to, co se teprve má stát. - Snížkova dobrodružství


Nenávist je pouze stín, za kterým číhá světlo a mnohdy i její opak: láska.


Nikdy nemůžeš být plně šťastný, je-li půlka tvého srdce jinde. - Snížkova dobrodružství


Nikdy nevíš, co si pro tebe zítřek přichystá. - Záchrana Lilandgarie


Před svou minulostí nemůžeš utíkat. Musíš se jí postavit.


Sdílet s někým ticho a dokázat si společně vychutnat ten klid, je opravdu krásné a uvolňující. - Zrádné hory Dragor


Smrt je jen další dlouhá cesta, kterou musíme jít. Nikdo neví, jaký svět na nás čeká po smrti a právě proto nás tolik láká. Právě proto z ní máme strach. - Zrádné hory Dragor


V tu chvíli se stalo něco, o čem se vypráví pouze v legendách. Oblohou probleskla mocná bílá záře a na okamžik oslepila všechny oči. Jako čistý záblesk z nebes na konci světa. Noc se rozplynula v čisté bělosti, temnota na kratičký okamžik pominula a vše uvázlo v jasu a záři světla. - Záchrana Lilangarie


Vídáš ho na každém kroku, je všude kolem tebe, a přece je vzácný. Vzít ho je snadné a darovat nemožné. Jeho sestry se každý bojí, ačkoliv bývá laskavější než on sám. Často je krutý, ale přesto ho milujeme a nechceme jej ztratit. Co je to? - Život. :Elana, Vlčí krev


Vy lidé máte jeden velký problém. Ve všem neznámém kolem sebe vidíte hrozbu a nejraději byste se jí co nejrychleji zbavili, nebo ji alespoň co nejméně dráždili, než abyste nejprve zjistili, zda se opravdu o hrozbu jedná. Nakonec ale přijdete na to, že tou největší hrozbou a zkázou pro svět jste vy sami. - Zrádné hory Dragor


Ze své vlastní smrti strach neměla, ale ze smrti jako takové ano. Věděla jaké to je, umírat. Cítila smrt těch, kteří v její blízkosti padli do tmy. A ještě nebyla připravená vydat se za nimi. - Strážci dobra