koupit knihy

Marcus Aurelius

italská, 121 - 180

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (53)

Stále si uvedomuj, kto sú tí, ktorých uznanie chceš získať.


Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.


Svět je změna a život je trvalý protiklad.


Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok.


Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.


Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.


Těžší jsou činy spáchané z popudu chtíčů než z hněvu.


To, co ti stojí v cestě, je její součástí.


Umění žít má více společného s uměním zápasnickým než tanečním, totiž v tom smyslu, že musíš stát pohotově a nekolísavě tváří v tvář úderům i nepředvídaným.


Universální podstata univerzální hmoty, jako by šlo o obyčejný vosk, jednu chvíli stvoří postavu koně, a jakmile postava zemře, z materiálu vznikne strom, pak člověk, pak něco jiného a každá z těchto věcí trvá jen krátkou chvíli. Ale nádoba nestrádá, pokud se rozbije, neboť svou existencí nic nepoutala.


Úplne oceniť človeka môžu len tí, ktorí sa mu vyrovnajú, alebo tí, ktorí stoja vyššie ako on.


Úsilí vynaložené na každou činnost má být úměrné její skutečné ceně.


Věci kolem tebe, které Tě znepokojují tím způsobem, že po nich bažíš nebo se jich bojíš, se nepřibližují k tobě, nýbrž Ty sám se jaksi blížíš k nim.


Věci samy se ani trochu nedotýkají tvé duše, ani nemají k duši přístup, ani nemohou duši změnit nebo jí pohnout. Jen ona sama se přeměňuje, pohybuje a věci kolem sebe odhaduje měřítkem soudu o své vlastní ceně.


Vidíš-li věci jak jsou tady a teď, viděl jsi všechno, co se stalo od věčnosti. Všechny věci jsou vzájemně provázány jednotou.


Všechno je jen věc názoru.


Všechno, čeho si přeješ dosáhnout postupem času, můžeš mít už nyní, nebudeš-li to sám sobě odpírat.


Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.


Vyhlaď domněnky, zadrž chtíče, udus žádosti a rozumu dopřej vlády nad sebou.


Začátky všech věcí jsou malé.


Zahleď se ve své nitro! Tam uvnitř je zřídlo dobra.


Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj.


Žádné dílo nekonej nazdařbůh a nejinak než podle zásad dokonalého umění.


2