Marcel Proust

francouzská, 1871 - 1922, statistikykoupit eknihy

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (53)

Cizoložství, jestliže je založeno na opravdové lásce, nijak rodinné city a příbuzenské povinnosti nezviklá, ale dokáže je spíš vzkřísit.


Čekáme-li, trpíme nepřítomností toho, po němž toužíme tak velice, že nemůžeme snésti přítomnost někoho jiného.


Člověk je bytost, která nemůže vyjít ze sebe, která zná druhé jen v sobě, a když říká opak, lže.


Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují.


Človek miluje iba to, čo úplne nevlastní. Lásku však nie


Člověk miluje jen to, co úplně nevlastní.


Člověk miluje jiného svými pohledy a představami, které o něm má; city jsou až na posledním místě.


Člověk nezná své štěstí. Člověk nikdy není tak nešťastný, jak si myslí.


Člověk rád pohrdá cílem, kterého buďto nedosáhl nebo kterého dosáhl definitivně.


Díla napsaná pro budoucí pokolení by měla číst jen tato pokolení, jako některé obrazy, které se zblízka špatně posuzují.


Genialita, dokonce i velké nadání, nepochází ani tak z intelektuálních úrvků, ze zvláštní myšlenkové vytříbenosti, jimiž někdo vyniká nad své bližní,jako spíš ze schopnosti své předpoklady přeměnit a transformovat.


Jaká krutá muka pociťujeme, když se odlučujeme od toho, co milujeme. Museli bychom pozbýt rozumu, abychom se jim vystavovali dobrovolně.


Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc.


Každé myšlení je pohodlné a snadné, nepočítáme-li se skutečností.


Každý z nás považuje za jasné jen ty myšlenky, které dosahují stejného stupně zmatenosti jako naše vlastní.


Krásné ženy ponechme mužům bez fantasie.


Kritik musí všechno znát a zbytek si domyslet.


Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně.


Láska je hra s city a boj s rozumem.


Láska je jen nedostatek dobré vůle k přátelství.


Láska je náměsíčnost ducha.


Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její.


Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme.


Láska mezi milenci je šťastná jen v normě přátelství, nikoliv ve formě manželství.


Láska nám musí chutnat, nikoli jen dráždit.


Lhostejnost, byť jsme ji nazývali jakkoli jinak, je strašnou a trvalou formou krutosti.


Lidé, kteří nejsou zamilovaní, nemohou pochopit, jak inteligentní muž může trpět kvůli obyčejné ženské. Je to jako divit se, že někdo nemůže dostat choleru kvůli něčemu tak bezvýznamnému, jako je obyčejný bacil.


Máme být vděčni těm, kdo nám darují štěstí. Jsou to obdivuhodní zahradníci, díky nimž naše duše vzkvétají.


Muž je ještě dosti hezký, neděsí-li se ho kůň.


Myslíme-li si, že někdo, kdo vzbuzuje náš zájem, do sebe vstřebal prvky jakéhosi neznámého života, jenž se nám pro svou neznámost jeví o to přitažlivější, věříme-li, že začneme žít jen skrze náklonnost této bytosti - co jiného to je než zrod lásky?


1 2