Karl Rahner citáty

německá, 1904 - 1984

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (5)

„Realismus“, který pouze ví, co v konkrétním člověku i v lidech obecně existuje, není žádný realismus. Zapomíná totiž na to, co je nejvíce reálné: na Boha, věčnou budoucnost, a onu velkolepou milost, že si člověk může takovou budoucnost přivlastnit.


Bůh sám není libovolným objektem, k němuž by se člověk „také ještě“ mohl vztahovat, jelikož člověk svou podstatou je odkázán na tajemství Boha.


Poznání Boha neznamená, že vyhlížíme do světa s nějakou neutrální schopností poznání a pak se domníváme, že tam mezi skutečnostmi, které se nám přímo či nepřímo předkládají, objevíme také Boha nebo jej budeme moci nepřímo dokázat. Na Boha jsme odkázáni. Tato původní zkušenost je tu vždy.


Uprostřed svého každodenního vědomí jsme osvobozeni nebo odsouzeni (jak kdo chce) k bezejmenné, neobsáhnutelné nekonečnosti.


V zásadě existuje jen jedno tajemství, totiž to že nepochopitelnost Boží, v níž On je Bůh, není dána jen jako vzdálenost a obzor, v jehož rámci se pohybuje naše existence, ale že právě tento Bůh, zůstávaje nepochopitelným, nám sebe daruje v bezprostřednosti, takže se sám stává nejvnitřnější skutečností naší existence.