Karl Marx citáty

Karel Marx, Karol Marx · pseudonymy

německá, 1818 - 1883

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (27)

„Dočasné odloučení je dobré... i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu.“


„Jací jsou lidé, taková je i diskuze.“


„Rozvod není nic jiného než prohlášení - toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.“


„Svoboda je poznaná nutnost.“


„To, co máme, deformuje to, co jsme.“


„Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.“


Byrokracie miluje iracionálnost.“


Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořen člověka je však člověk.“


Čím méně jsi, čím méně projevuješ svůj život, tím víc máš, tím větší je tvůj zvnějšněný život, tím více své odcizené bytosti hromadíš. Všechno, co ti ekenom bere z tvého života a z tvého lidství, to všechno ti nahrazuje v penězích a bohatství, a všechno, co nemůžeš, mohou tvé peníze; mouhou jíst, pít, chodit na plesy, do divadla, dovedou si... umění, učenost, historické drahocenosti, politickou moc, mohou cestovat, mouhou dokázat, aby sis to všechno osvojil; mohou to všechno koupit; jsou opravdovým jměním, opravdovou mohoucností.


Člověk by měl být tím, čím by mohl být.“


Dějiny se obvykle opakují dvakrát: nejdříve jako drama a později jako komedie.


Despotismus musí být brutální a nemůže být humánní. Brutální vztah lze udržovat jen brutalitou.


Evropou obchází strašidlo - strašidlo komunismu - Nechť se třesou panující třídy před komunistickou revolucí! Proletáři nemají v ní co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celého světa. Proletáři všech zemí, spojte se!


Filozofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to - změnit ho.“


Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.


Kdyby nebylo těch, kteří tvoří hodnoty, nebylo by ani co ukrást.


Manželství se nemůže podřizovat zvůli, ale zvůle se musí podřizovat manželství.“


Náboženství je opium lidstva.


Největším životním nebezpečím pro každou bytost je, že ztrácí sebe samu. Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.“


Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění. Skutečnost sama musí usilovat o myšlenku.


Nevědomost je démon a obávám se, že ještě způsobí mnoho tragédií.


Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.“


Pravdy neznají hranice politického zeměpisu.“


Soukromé vlastnictví nás udělalo tak hloupými a jednostrannými, že nějaký předmět je náš teprve tehdy, když ho máme, tehdy, když pro nás existuje jako kapitál, anebo když ho bezprostředně držíme, jíme, pijeme, neseme na svém těle, obýváme, krátce používáme.


Účel, který potřebuje nesprávné prostředky, nemůže být správný účel.


Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.“


Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.“