Jorge Luis Borges citáty

argentinská, 1899 - 1986

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (23)

Brát si knihy z knihovny a vracet je na místo znamená unavovat police.


Čas nelze počítat na dny, jako se počítají peníze na centava a pesa, protože pesa jsou stejná, kdežto každý den a snad i každá hodina je jiná.


Chronologický pořádek událostí neodpovídá logickému a přirozenému pořádku.


Chuť jablka není ani v jablku samém - jablko samo neobsahuje chuť -, ani v ústech toho, kdo je jí. Vyžaduje kontakt obou. Podobně je to s knihou, se sbírkou knih, s knihovnou. Vždyť co je kniha? Kniha je fyzický předmět ve světě fyzických předmětů. Je to soubor mrtvých symbolů. A potom přijde ten správný čtenář a slova - či spíše poezie za slovy, neboť slova sama jsou pouhé symboly - náhle oživnou a máme vzkříšení slova.


Každý, kdo oslepne, začne jinak vnímat čas. Zrcadla jsou zvláštní věc: Dva rozhovory


Kdybych měl uvést nejdůležitější událost svého života, řekl bych otcova knihovna. Vlastně mám občas pocit, že jsem z té knihovny nikdy nevyšel ven. Autobiografie


Když jsem nebyl slepý, musel jsem zaplňovat svůj čas různými věcmi. Nyní ne. Prostě žiju. Zrcadla jsou zvláštní věc: Dva rozhovory


Kniha by měla směřovat ke štěstí, pokud tomu tak není, pak ve skutečnosti neexistuje.


Moře nám připadá větší, protože jej vidíme z paluby lodě, a ne z koně anebo vstoje.


Neexistuje protiklad mezi tradičním a novým, mezi řádem a novým objevem, tradice se skládá ze století osnovy novinek.


Někdy jsem měl dojem, že jediná věc postrádající tajemství je štěstí, neboť se ospravedlňuje samo sebou.


Není důležité množství přečtených knih, ale jak často se k té knize vracíme.


Pouze Bůh může udělit konečnou palmu vítězství.


Povinná literatúra je ako povinné šťastie.


Praha je plná snů ztrácejících se v jiných snech. V Praze je všechno zvláštní, anebo chcete-li, nic není zvláštní. Může se tam přihodit cokoli.


Přátelství je stejně tajemné jako láska nebo jako kterákoli z jiných podob zmatku, kterému říkáme život.


Přítomný okamžik je zatížen minulostí a má strach z budoucnosti. Zrcadla jsou zvláštní věc: Dva rozhovory


Ráj jsem si vždy představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.


Spánek je největším tajemstvím našich činů.


V životě je zapotřebí vášně.


Vina trvá potud, pokud trvá lítost.


Všichni se nakonec podobáme obrazu, který si o nás vytvoří druzí.


Vždycky jsem si představoval, že ráj je cosi jako knihovna. Alef