John Henry Newman citáty

anglická, 1801 - 1890

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (8)

A proto skutečně veliký intelekt, uznávaný obecným míněním lidstva, jako byl intelekt Aristotelův nebo sv. Tomáše Akvinského nebo Newtona nebo Goetha (…), dokáže souhrnně nazřít věci staré i nové, minulé i současné, vzdálené i blízké a má vhled i do všech jejich vzájemných vlivů; bez toho neexistuje žádný celek a žádný střed.


Běda, že lidé ve svém životním působení anebo na dně srdce nejsou tím, čím se zdají být v okamžicích rozechvění anebo v návalech či rozechvěních génia.


Do nebe se dostaneme tím, že dobře užíváme tento svět, ačkoliv pomine; svou přirozenost zdokonalíme ne tím, že ji zničíme, nýbrž tím, že k ní přidáme to, co ji přesahuje, a nasměrujeme ji k vyšším cílům, než jsou její vlastní.


Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí.


Náboženská pravda je nejen součástí, nýbrž podmínkou všeobecného vzdělání.


Nalámejte žulovou skálu žiletkami a uvažte loď hedvábnou nití; potom snad svedete tak precizními a jemnými nástroji, jako je lidské poznání a rozum, zápolit proti oněm obrům, lidské vášni a pýše.


Poznání je jedna věc, a ctnost je jiná; zdravý rozum není svědomí, vytříbení není pokora a šíře a přesnost pohledu není víra.


Zdraví těla a duše je velké požehnání, můžeme-li ho snést.