Johann Wolfgang Goethe citáty

německá, 1749 - 1832

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (255)

,,Prosím Vás, nepřestávejte mě vyhánět, abych tak řekl, z mých vlastních hranic.“


"Nedorozumění a pohodlnost ve světě natropí mnohem více svárů než úklady a špatný úmysl, které jsou aspoň neskonale vzácnější." (Utrpení mladého Werthera, s.8)


(…) Všechno o sobě, i to, co nosím v sobě, Vám s radostí sdělím. Protože upřímně cítím, že úkol, kterého jsem se podjal, daleko převyšuje míru lidských sil i jejich pozemského trvání, chtěl bych mnohé u Vás uložit a tím všechno nejen uchovat, ale i oživit. Jak velkou výhodu budu mít z této Vaší účasti, uvidíte brzy sám; při našem bližším seznámení objevíte u mne totiž jistou temnotu a váhavost, jež obě nemohu překonat, i když jsem si jich dobře vědom. Takových jevů se však vyskytuje více v naší povaze a přesto se jí necháváme docela rádi ovládat, není-li ovšem přespříliš tyranská. Doufám, že se k Vám brzy na nějaký čas dostanu, a pak si o všeličems pohovoříme. – Póly přitažlivosti, str. 7-8


Ach, co já vím, může každý vědět - své srdce mám ale já jediný.


Ach, vy mladí, neznáte cenu času!


Ale když už se tak málokdy dostávám k četbě, tak musí také každá kniha být zcela po mé chuti. A mně je ze všech autorů nejmilejší ten, u kterého nalézám svůj vlastní svět, u kterého se žije jako kolem mne...


Architektura je zkamenělá hudba.


Ať si slunce, měsíc a všechny hvězdy dělají co chtějí, já nikdy nevím, zda je noc či den, a celý svět mi mizí před očima. Utrpení mladého Werthera


Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti, a s tichou radostí vidí sebe připojena na konec té krásné řady.


Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.


Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla nebo duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsme je přestal číst.


Bylo by méně bolesti mezi lidmi, kdyby nevynakládali tolik obrazotvornosti na to, aby si zpřítomňovali minulé utrpení, místo aby klidně snášeli lhostejnou přítomnost (Utrpení maldého Werthera).


Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové.


Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou


Co je tvou povinností? Požadavek dne.


Co jsi zdědil po svých otcích, toho musíš dobýt, abys to skutečně měl.


Čas projít nenechte, je odměřen.


Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří.


Čemu neporozumíme, to nezískáme.


Člověk by měl číst jen to, co obdivuje.


Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.


Člověk je temný tvor! Neví odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě.


Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl.


Člověk musí bojovat a v boji chybovat.


Člověk musí hodně procestovat, aby poznal všechnu tu krásu, kterou může mít doma.


Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet


Člověk není obelháván - zpravidla se obelhává sám.


Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.


Člověk pozná sám sebe jen do té míry, do jaké pozná svět.


Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.