Koupit knihy

Jiří Wolker

česká, 1900 - 1924


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (24)

a srdce lehčej smrt dovede snést než nemilovat. (U rentgenu)


Člověk musí mít někoho rád; člověk je sám, ztratil se mezi lidmi.


Dělník je smrtelný, práce je živá, Antonín umírá, žárovka zpívá. (Těžká hodina - Balada o očích topičových)


I já jsem dnes ještě dítě a mohu všechno mít rád... pozítří stanu se mužem a vojákem, voják modlí se bodákem. (Host do domu - V parku před polednem)


I žena chce svět lepší a jinačí a žena jen pláče, když ruce na to jí nestačí. (Těžká hodina - Balada o nenarozeném dítěti)


Každý má někde srdce


Láska je na to, aby vedla, a čas je plamen očistný.


Láska je něco ničivého.


Lidé lidem dveře otevírají.


Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný; byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu nevěříme.


Musí se zabít, musí se žít, ruce jsou zbraně, srdce štít. (Těžká hodina - Balada o snu)


Na básnících je, aby našli velikost doby.


Nemoc nechodí jen po lidech, ale i po horách a po celém světě, na modré pasece my chlapci se shodli, že světe uzdravíme tě. (Svatý kopeček)


O lásku prosíme, lidé boží, otevřte srdce. (Host do domu - Žebráci)


Proč muž tu na světě vždy dvě lásky má, proč jednu zabíjí a na druhou umírá? (Těžký hodina, Balada o očích topičových)


Proč muž tu na světe vždycky dvě lásky má, proč jednu zabijí a na druhou umírá?


Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. (sb. Těžká hodina, b. Těžká hodina)


Smrt není zlá, co zlé je, to umírání je.


Sny lze zabít tím, že je realizujeme.


Strhávám iluze, abych mohl básnit život.


Umění žít je umění milovat skutečnost.


V tu chvíli Antonín, topič mozolnatý, poznal těch dvacet pět roků u pece, u lopaty, v nichž oči mu krájel plamenný nůž, a poznav, že stačí to muži, by zemřel jak muž, zakřičel nesmírně nad nocí, nad světem vším: Soudruzi, dělníci elektrárenští, slepý jsem, - nevidím! (Jiří Wolker: Balada o očích topičových)


Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jenom šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let. (Epitaf)


Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho.