Jean-Jacques Rousseau citáty

francouzská, 1712 - 1778

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (90)

"Právě proto, že mám lidi rád, utíkám od nich. "


Až uvidíte že se chystám umřít, odneste mě do stínu dubu! Slibuji Vám, že se odtud vrátím.


Bez upřímnosti je jakákoli diskuse pouhý žvást.


Buď si stále vědom toho, že nevědomost nikdy neučinila nic zlého, že zhoubný je jedině blud a že se na scestí nedostáváme pro to, co neznáme, nýbrž pro to, o čem si myslíme, že to známe.


Celá dovednost těchto velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.


Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou ...


Čím plněji bude dítě dítětem, tím lépe se stane dospělým.


Čím slabší je tělo, tím víc poroučí, čím silnější, tím více poslouchá.


Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souloží, tím méně dětí.


Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.


Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.


Člověk je od přírody dobrý, ale kazí jej společnost


Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.


Člověk si nepřeje to, co není schopen poznat.


Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.


Egoismus je pramenem a principem všech našich hnutí, rodí se s člověkem a neopouští ho, pokud žije.


Hlupák, který poroučí, může jako kdokoli jiný zločiny trestat, skutečný státník jim však dokáže předejít.


Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.


Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají... Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.


Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión.


Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.


Jediný prostředek, jak se vyhnout omylu je nevědomost.


Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce.


Jedným z dôkazov, že mäsitá strava nie je pre človeka vhodná, je prirodzený odpor detí k mäsu a ich veľká chuť na surové ovocie, zeleninu, mlieko a pečivo.


Jste ztraceni, zapomenete-li, že plody země patří všem a země, že není ničí.


Každý chce být šťastný. Aby toho dosáhl, musí především vědět, co vlastně štěstí je.


Kdo usíná v náručí otce, nebojí se probuzení.


Kritika je pohodlná věc, neboť na útok jedním slovem je třeba několika stran obrany.


Lid, který je přesvědčen, že vládcové pracují pouze pro jeho blaho, dovoluje svou ústupností, aby si upevnili moc.


Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.