Jean Dorst citáty

francouzská, 1924 - 2001

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (4)

Divoká příroda musí být zachráněna nejen proto, že je tak zajištěno zachování lidstva, ale také proto, že je krásná. Miliony let předtím, než vznikl člověk, chlubil se svou krásou svět podobný nebo odlišný od našeho. Člověk se objevil jako červ v ovoci, jako mol v klubku vlny a nahlodával své stanoviště a vytvářel teorie, kterými ospravedlňoval své jednání.


Nechť je postavení člověka ve vesmíru jakékoli, nemá právo zničit nějaký druh rostlin nebo živočicha pod záminkou, že nejsou k ničemu. Nemáme právo zahubit to, co jsme sami nevytvořili. Nižší rostlina, maličký živočich mají v sobě více velkoleposti a tajemství než nejkrásnější z našich staveb.


Přejeme si, aby seznam vyhynulých druhů byl zakončen druhy Homo faber a Homo technocraticus, nejnovější a přece již archaické větve čeledi Hominidae. Přišel zase čas, aby znovu vládl Homo sapiens, který ví, že jen správná rovnováha s celou přírodou mu může zajistit oprávněné postavení a nakonec i duchovní a materiální štěstí, po kterém touží.


S lehkým srdcem moderní člověk mrhá neobnovitelnými přírodními zdroji, přírodními palivy, nerosty a může tak přivodit zánik současné civilisace. Obnovitelné přírodní zdroje vyčerpává s neslýchanou marnotratností, což je o to vážnější, že může vymřít dokonce i lidstvo, člověk se totiž obejde bez všeho kromě potravy. Člověk absolutně důvěřuje novodobé technice. Pokrok ve fyzice a chemii fantasticky zvětšil sílu našich nástrojů a to nás povzbuzuje k opravdovému kultu techniky. Předem věříme, že je schopna rozřešit všechny problémy, bez pomoci prostředí, v němž vznikli naši dávní předkové, v jehož lůně žila četná pokolení. Stará smlouva, která spojovala člověka s přírodou, byla zrušena, neboť člověk nyní věří, že má dost moci, aby se osvobodil ze závislosti na rozsáhlém biologickém komplexu, jehož součástí je od svého vzniku.