Jaroslav Flegr citáty

česká, 1958

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (10)

... při dnešním systému řízení vědy cizí články nečteme, musíme přece někde ušetřit čas, abychom mohli psát články vlastní. Řešení, které navrhuje kolega Zrzavý, totiž číst pouze články, kde se vyskytuje naše jméno (doufám, že jsem ho pochopil správně, že nemyslel články, kde se vyskytuje jeho jméno), mi zatím připadá příliš radikální. (Zamrzlá evoluce)


Autoři, kteří jsou schopní vykládat poznatky a teorie svého oboru formou srozumitelnou širší veřejnosti, se netěší přílišné vážnosti u svých kolegů. (Zamrzlá evoluce)


Dobrý přírodovědec se pozná podle toho, že dokáže odpovědět na otázky, na které jeho kolegové odpovědět neumějí. Výborný přírodovědec, jako třeba právě Daniel, se pozná podle toho, že si navíc dokáže položit otázky, které si nikdo z jeho kolegů zatím nepoložil. (Zamrzlá evoluce)


O morální přípustnosti určitého chování se tak nemůže kvalifikovaně vyjadřovat či o něm dokonce nějakým způsobem rozhodovat evoluční biologie, ale na teoretické úrovni vždy výhradně a pouze filosofická disciplína etika (v praxi ovšem daleké spíše názory v dané době uznávaných morálních autorit, či ještě spíše zažité zvyklosti). Je vcelku jedno, zda je tato etika ve svém samém základu zakotvena v náboženství nebo třeba v Kantově morálním imperativu chovat se vždy tak, jak bychom chtěli, aby se chovala většina lidstva. Darwinova teorie nás může nanejvýše varovat před námi samotnými - pozor, v naší přirozenosti patrně nebude zakotveno býti dobrými, proto rozhodně nemusí být správné podřizovat své chování našim přirozeným sklonům. (Zamrzlá evoluce)


Proslýchá se, ale určitě to budou jen pomluvy, že zkušení vědci píšou grantové návrhy na projekty, které již mají stejně nejméně ze 75 % hotové. Přidělené prostředky poté používají z větší části na řešení nových projektů, které, když dobře dopadnou, se mohou stát předmětem příští grantové žádosti. A jinak se to prý rozumně ani dělat nedá, neboť, jak známo, vědu a zejména vědecké objevy ve skutečnosti předem plánovat nelze. (Zamrzlá evoluce)


Učebnice se zpravidla množí klonováním - více méně tvůrčím přepracováním učebnic starších. (Zamrzlá evoluce)


V éře normální vědy nemůže žádný získaný poznatek platnost ústřední teorie nějak zpochybnit. Poznatky, které jsou s touto teorií v rozporu, skončí buď bezpečně pod kobercem, nebo když je to pohodlnější či když se prostě pod koberec nevejdou, vyústí v mírnou modifikaci teorie - teorie je upravena (většinou učiněna složitější) tak, aby do ní nový poznatek zapadl. (Zamrzlá evoluce)


V mikroevoluci přežívají zdatnější, v makroevoluci přežívají šťastlivci. (Zamrzlá evoluce)


Věda je v určitém smyslu velmi demokratická. O tom, která teorie je správnější, se vlastně jakoby hlasuje. Jestliže většina vědců dojde k názoru, že jsou jim nějaké teorie nabo nějací autoři nesympatičtí, prostě je ve svých pracích nebudou zmiňovat a příslušné teorie a příslušní autoři upadnou do zapomnění. Jestliže naopak je většině výzkumníků nějaká teorie nebo její autor sympatický, budou příslušnou teorii často citovat a vcelku nezáleží na tom, zda je tato teorie věcně správná. A kdo se bude chovat jinak, například citovat neoblíbené autory nebo, nedejbože, dokonce necitovat autory oblíbené, riskuje, že se sám stane neoblíbeným autorem.(Zamrzlá evoluce)


Vědečtí pracovníci dnes zpravidla nemají čas příliš hloubat nad teoretickými základy svého oboru. Musíme totiž psát grantové návrhy a grantové zprávy, a jestliže se někdy zamyslíme nad paradigmaty, z nichž při své práci vycházíme, potom tak činíme hlavně proto, abychom do jejich rámce dokázali vtěsnat své výsledky. Komu se to totiž z nějakého důvodu nepodaří, s tím ostražití strážci chrámu vědy (recenzenti a editoři odborných časopisů) naloží podle staletími prověřených pravidel zacházení s kacíři. V dnešní všeobecně změkčilé době se již některé osvědčené postupy masově neuplatňují. Originální, avšak neopatrný autor proto obvykle na smolné hranici neskončí, nicméně i tak ho čeká osud v mnohém horší než smrt, tj. vrácení rukopisu ze všech redakcí, a tudíž všeobecné zapomnění. (Zamrzlá evoluce)