Jan Slavík citáty

česká, 1885 - 1978

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (10)

Ano, malý národ se musí jednou s velkým sousedem dohodnout o soužití. Nacismus však vykopal propast nesmírné nedůvěry, takže je vyloučeno, aby dnes někdo z Čechů na takovou dohodu pomýšlel, pokud bude nacismus u vlády. (Válečný deník historika)


Bojím se, že náš národ na zkoušku je málo připraven. Má určité vlastnosti, o které se vlna germanizace rozbije, ale jeho dnešní inteligence je zbabělá a poživačná. Od ní nelze mnoho čekat. Zejména ne od našich politiků. (Válečný deník historika)


Budou se spoléhat, že zbraní zlomí, co se zbraní zlomit nedá. Budou lidi střílet, budou lidi zavírat, trápit, aby nakonec všechna tato scestná politika skončila fiaskem. Ubohý německý národ! (Válečný deník historika)


Byly dosud dvě světové války a pokaždé to byli Němci, kteří se pokusili získat výhodu přepadnutím neutrálního státu. Proč tomu není naopak? Proč ,,brutální“ Angličané vždy přijdou pozdě, proč Němci je vždy předejdou v přepadu pokojného národa! Takové Německo nemůže vyhrát, i kdyby mělo statisíce letadel. Poráží se samo svou morálkou. (Válečný deník historika)


Nakonec i Němcům se stane jasným, že mezi svobodou národa uvnitř a mezi svobodným soužitím národů je železný vztah. Nikdy nebyli svobodni příslušníci národa, který sám utiskoval národy jiné. Pan Goebbels ani ovšem Führer nepochopí tento elementární poznatek. (Válečný deník historika)


Nepochybuji o tom, že bych byl odsouzen k zastřelení od německo-novoevropské justice, kdyby přečetla, co píši, ale žádným střílením nelze změnit prognózu. Němci ztrácejí nervy. Děsí je perspektiva, jako je to u zločinců, kteří napáchali mnoho zločinů a vidí, že se stahuje kolem nich kruh přesily. (Válečný deník historika)


Nic není historií dokázáno tak jasně jako fakt, že neomezená vláda jednotlivce je příznakem úpadku, výsledkem společenské nouze a zoufalství. Přímo o zatemnění mozků svědčí, jestliže v tomtéž okamžiku křičí, že bojují za existenci národa, a přicházejí s doktrínami, šlapajícími všech okolních národů. Výsledkem je, že dnes Německo nemá v sousedství a vůbec ve světě jediného přítele. (Válečný deník historika)


Pan Frank měl by se rozhlédnouti po světě i dějinné minulosti, aby našel národ tak tupý otrocký, jenž by se upřímně přátelil s národem, jehož vůdcové hlásají: Až budu potřebovat půdu pro své Němce, vezmu si ji a tebe vyženu… (Válečný deník historika)


V Českém slově jsem dnes četl překlad článku nějakého Němce o tom, že občan za války nemá povídat a nemá být zvědav. Správně prý řekl berlínský taxikář příteli, který se ho ptal, co bude Německo dělat: ,,Adolf to ví, Bůh to snad tuší a – tobě do toho nic není!“ (Válečný deník historika)


Žijeme v době, kdy duše musí být na výši a s klidem přijmout, jestliže ,,kolo dějin“ dostane tě pod sebe. (Válečný deník historika)