Irène Némirovsky citáty

ruská, 1903 - 1942

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (14)

„Je to smutné,“ pravila Lucile a myslela na všechny ty dívky, jejichž mládí plynulo zbytečně: muži tu nebyli, padli nebo upadli do zajetí. Jejich místo zabral nepřítel. Bylo to politování hodné, ale zítra o tom nikdo vědět nebude. Bude to jedna z těch věcí, které bude pozdější pokolení ignorovat nebo se od nich cudně odvracet. Francouzská suita


(...) protože jen hudba mezi lidmi ruší rozdílnost jazyka nebo obyčejů a dotýká se v nich čehosi nezničitelného. Francouzská suita


(...) protože veselí bývá nakažlivé a nenávist ducha odzbrojuje. Francouzská suita


Ani ne, voják zůstává v některých ohledech dětinský, a v jiných je starý, tak starý... Bezvěký. Je součástí těch nejstarších věcí na zemi, Kainovy vraždy Abela, lidojedských hostin, doby kamenné... Francouzská suita


Dobré vychování slouží právě ke korigování reflexů lidské přirozenosti.


Lidé za mnoho nestojí a porážka v nich probouzí to, co v nich je nejhoršího. Francouzská suita


Madam, já jsem voják. Vojáci nemyslí. Dostanu příkaz někam jít, tak tam jdu. Bojovat, tak bojuji. Dát se zabít, tak umřu. Myšlení by bitvu ztížilo a smrt by byla horší. Francouzská suita


Národy znají velice dobře své vlastní porážky; znají je lépe, než je může znát ten nejzlomyslnější cizí pozorovatel. Francouzská suita


Panoval tu válečný duch. Duch, který mlčky připouští, že sotva zemřete, kamarádi si rozdělí vaše košile, boty a celou noc budou mastit karty, zatímco vy budete ležet v koutě stanu... Francouzská suita


Pomož si sám a bude ti pomoženo.


Smála se jalo lidé, kteří přestáli veliký strach, a i když se smějí, nemohou ještě zapomenout, že právě unikli smrtelnému nebezpečí. Francouzská suita


V srdci každého muže i každé ženy existuje jakási rajská zahrada, kde není smrt ani válka, kde si šelmy pokojně hrají s laněmi. Jde jen o to, tento ráj znovu najít, zavřít oči před vším, co tam nepatří. Francouzská suita


Válka... to víme, co to je. Ale okupace je v jistém smyslu horší, protože si na lidi zvyknete. Francouzská suita


Vítěz nechápe, proč se na něj lidi mračí. Francouzská suita