Koupit knihy

Henry Fielding

britská, 1707 - 1754


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (31)

Ať si jakkoli lichotíme, nevládne rozum v naší duši tak svrchovaně, aby mohl svým panovačným hlasem v jediné chvíli umlčet zoufalý hlas našeho utrpení. (Jonathan Wild)


Člověk upřímný a opravdu rozumný nikdy unáhleně neodsuzuje.


člověk, který dovede tak hrdinsky snášet nepřízeň osudu, bude přijímat životní štěstí se stejnou duševní velikostí; duše, která se nenechá zlomit neštěstím, pravděpodobně také nezpychne štěstím.Amelie


Darebáctví a hloupost, i kdyby až k nebesům dosahovaly, se prosazují snadněji, neboť zlo v lidské povaze jejich věrohodnost velmi podporuje a prosazuje


Duše, která byla jednou krutě zraněna, se stává jakoby odolnější proti každému příštímu zármutku a po druhé už nedovede tolik trpět.Amelie


Chudý člověk má stejně nesmrtelnou duši jako lepší lidé.


Chytří lidé pohoří někdy jen proto, že pokládají druhé za moudřejší. (Tom Jones, s. 224, SNKLHU 1958)


Jestliže nikdo neví, co je pravda, myslí si každý, že má volnost vykládat si, co se mu zlíbí.Amelie


Každý lékař má svou zamilovanou chorobu.


Když děti nedělají nic, dělají neplechu.


Láska a pomluva jsou nejlepší sladidla do čaje.


Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně.


Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká.


Láska má mnoho společného z pohádkou, manželství naproti tomu s realistickým příběhem.


Láska se podobá všemu na světě, ale jí se nepodobá nic.


Láska, přátelství, úcta a podobné city sice mocně působí na lidskou duši, ale vlastní zájem je přísada, kterou moudří lidé neopomínají, když chtějí, aby pro ně ostatní něco udělali.


Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého.


Lépe je muži, když ho postihnou všechny egyptské rány, než když má hysterickou ženu.Amelie


Lépe je své svědomí zničit, nežli je neustále zraňovat.Amelie


Moudrost umí oceňovat každou věc podle její skutečné hodnoty a brání nám, abychom ani nepřeceňovali, ani nepodceňovali své naděje, své radosti a ztráty. (Jonathan Wild)


musíte očekávat, že každá okolnost svědčící proti vám bude zveličována a to, co svědčí ve váš prospěch, většinou vynecháváno.Amelie


Nedůvěřuj člověku, který tě může důvodně podezřívat, že víš, že ti ublížil.


Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.


Nikdo nezasluhuje štěstí, ba není ho ani schopen, kdo pokládá za nezbytnou přísadu štěstí nějaké zvláštní postavení.Amelie


Opuštěná srdce zchladnou do rána.


Podíváme-li se na to zblízka, zdá se, myslím, že soucit může existovat jenom mezi lidmi stejného společenského postavení, a to jen ve strázních, kterým jsou sami podrobeni. Náš cit, obávám se, zůstává velmi chladný vůči těm, kteří nám jsou vzdáleni a jejichž trampoty nás tedy nemohou postihnout.Amelie


Přijímat služby lze jenom od lidí štědrých. A upřímně řečeno, je jen velmi málo štědrých lidí, kteří nejsou chudí.Amelie


Spisovatel by se měl považovat nikoli za pána pořádajícího soukromé kulinární hody, ale spíš za hospodského ve veřejném šenku, kde je každý za své peníze vítán. V tom prvém případě, jak je nabíledni, hostitel předkládá, které pokrmy mu libo, a kdyby to i nebyly vybrané lahůdky, ba hostům vůbec nechutnalo, přece nesmí pohoštění nic vytknout, a z dobrého vychování si libují a chválí, ať se jim předloží cokoli. To hospodský v šenku je na tom právě naopak. Kdo platí za to, co sní, ten si chce pochutnat, ať má jazýček jakkoli vybíravý a zmlsaný, a není-li mu něco zrovna po chuti, pokládá za své svaté právo jídlo zhanobit, se spíláním odmítnout a zatratit a nebere si přitom servítek. (Tom Jones)


Šťastný je ten, kdo se považuje za šťastného.


Trpělivost je ctnost, která se užíváním snadno opotřebuje. (Tom Jones, s. 26, SNKLHU 1958)


1