Koupit knihy

Henri-Frédéric Amiel

švýcarská, 1821 - 1881


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (20)

„Civilizace má sklon kazit lidi, jako velká města kazí pobřeží.“


„Čím více miluješ, tím více trpíš.“


„Čím více oddaluješ svůj kříž, tím těžším se stává.“


„Láska je bezpodmínečný cit, ale velká láska je podmíněna tolika city, že prakticky neexistuje.“


„Láska je síla, která přiměla Tvůrce, aby sám sebe snížil na tvora.“


„Lásku není třeba pozorovat pod zvětšovacím sklem. Roste sama rychlostí kvasinek a do rána je jí dvojnásob.“


„Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.“


„Osud má dva způsoby jak nás drtit - odmítáním našich přání a jejich plnění.“


„Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.“


„Vyučujíce učíme se, vypravujíce pozorujeme, tvrdíce zkoumáme, ukazujíce hledáme, píšíce myslíme, čerpajíce natahujeme vodu do své studny.“


„Z obdivu nenávidíme častěji, než z nelásky.“


Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu.“


Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.“


Jen ten opravdu miloval, kdo po dlouhých letech lásky miluje jako poprvé.“


Kdybychom poznali, kolik toho protrpí jiní, nežalovali bychom na svoje utrpení.“


Nedokončené není nic.“


Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe, než se sebou samým.“


Umění zestárnout je mistrovský kousek, jeden z nejtěžších výkonů velkého umění moudrosti.“


Víra, která není než dětskou pověrou, která nikdy nepoznala pochybnosti, která neuznává vědu, která nectí, nechápe a nestrpí odchylné přesvědčení, to je víra hlouposti a nenávisti, matka všech fanatismů.“


Žárlivost je hrozná vášeň; podobá se lásce, je však jejím pravým opakem; nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním.“