Guillaume Apollinaire citáty

francouzská, 1880 - 1918

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (22)

„Justina je žena ze staré doby, spoutaná, ubohá a téměř nelidská; Julietta naopak představuje ženu doby nové, která teprve přijde, bytost, o které zatím nemáme tušení, zbavuje se pout lidskosti, povznáší a obnovuje svět.“ Předmluva k dílu markýze de Sade


Básníci jsou lidé pravdy, jelikož pravda umožňuje proniknout do neznáma. A kdo by se odvážil tvrdit, že pro ty, kdož jsou hodni radosti, není krásné, co je nové.


Básníci nejsou jenom lidé krásna. Jsou také - a především - lidé pravdy.


Básník je ten, kdo objevuje nové radosti, i když je obtížné je snášet.


Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat.


Hanebnou nemocí je láska již jsem churavý. (Alkoholy)


Hodiny jedna za druhou zvány jak pohřební průvod jdou…


Každá slast hořkostí je předstižena. (Alkoholy)


Kdo nikdy nemiloval, může napsat velký román o lásce, nikoliv však prostou báseň o ní.


Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou.


Láska pohnula mým životem, jako se hýbe zemí ve válečné zóně.


Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli.


Pravda umožňuje pronikat do neznáma.


Překvapení, to co je nečekané, je jedna z hlavních vzpruh poezie dneška.


Radost se vždycky v srdci střídá s žaly.


Tělo je stvořeno pro rozkoš, ale není v něm láska. A tak se teď marně pokouším obejmout svého ducha.


Tož zamkněme se důkladně tam, každý z nás nese svou lásku sám. (Alkoholy-Hotely)


Ty, ženo, jejímž tělem proniknu až po palčivou pěnu, kde maso s duší se svíjejí v křečích, slyšíš strašný řev bouře, jež sebou otřásá, můj krásný korábe, jehož volná záď se kolébá jak krásná loď na provlněném moři.


V lásce nastává tatáž situace jako při dobré večeři. Chceme-li mít dlouho chuť, nesmíme se přejídat.


Vitam impendere amori... ~ Vynaložit život na lásku...


Vzhledem k tomu, že představivost je nejbohatší a nejméně známou oblasti, jejíž rozloha je nekonečná, není překvapujíci, že slovo básnik bylo vyhrazeno zvlášte těm, kteří hledají nové radosti, vymezujíci nesmírné imaginativní prostory.


Ženy jsou stvořeny jen pro mír.