Gilbert Keith Chesterton citáty

anglická, 1874 - 1936

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (204)

"Opravdu si myslíš, že pravda je podezřelejší než výmysl?". "Pravda nutně musí být podezřelejší než výmysly," řekl Basil klidně. "Protože výmysly jsou plod lidského ducha a jsou s ním tedy spřízněné." [Klub podivných živností]


"Pohádky neříkají dětem, že existují draci. Děti vědí, že draci existují. Pohádky dětem říkají, že draka lze zabít."


"Teprve když pochopíme život jako dar, svět jako zázrak, ráno jako počátek dobrodružné cesty, druhého člověka jako radostné setkání a příležitost, stávají se obyčejné věci neobyčejnými.". (Paradoxy, aforismy a postřehy)


„Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.“


„Dekadentní společnost zaměstnává profesionály, aby za ní bojovali, aby ji bavili, aby se za ní smáli a tančili, a nakonec i aby ji vládli“


„Demokracie a vláda davu se vylučují, neboť demokracie je závislá na existenci občana. Dav je tisíc hlav, mezi nimiž se nenachází ani jediný občan.“


„Despocie je nejsnadnější ze všech vlád, zvláště pro ty, kteří vládnou“


„Jak jste vlastně vypátral, že nejsem kněz?‟ zeptal se Flambeau. „Velmi jednoduše,‟ odpověděl s úsměvem otec Brown, „napadl jste rozum. A to je špatná teologie.‟


„Každá dobročinnost má přece svou mez,‟ prohlásila lady Outram, a jako by se zachvěla. „To máte pravdu,‟ řekl suše otec Brown. „To je taky ten skutečný rozdíl mezi lidskou dobročinností a křesťanským milosrdenstvím.‟


„Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv.“


„Můžeme si rozmyslet, kam chceme dojít. Nemůžeme však nikdy změnit místo, odkud jsme vyšli.“


„Nemyslíte,“ řekl jemně otec Brown, „že není moc velkorysé vytýkat Pánu Bohu, že s námi má svatou trpělivost?“


„Žádná tyranie by nevznikla, kdyby lidé včas křičeli. Obranou před tyranií je vždycky obrana ještě před neexistující tyranií“


Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.


Alkoholismus není problém alkoholu, ale toho, co naši civilizovanější předkové nazývali nenasytností.


Až přijde Asrael, aby odnesl naši duši do jasnějších končin, bude to nejspíš krásná a oslnivá zkušenost. Proměna, které říkáme smrt, bude stejná jako proměna, které říkáme láska. Přesto přese všechno je tragická. Zanechává za sebou truchlící, a nemůžeme proto zazlívat matce, které umírá dítě, že je pro ni tak těžké uvěřit, že kdesi v nepochopitelném neznámu se o ně někdo bude starat stejně dobře jako ona sama.


Barbarství je likvidace všeho, čemu lidé vždycky rozuměli, těmi, kteří tomu nerozumí.


Básník se jen snaží dostat hlavou do nebes. Logik chce dostat nebesa do své hlavy. A je to jeho hlava, jež se rozskočí.


Běžně říkáme, že někdo nemá žádné vychování, a přitom máme na mysli, že se chová velmi špatně.


Bible nám říká, že máme milovat svého bližního, a dokonce i svého nepřítele. Mám veliké podezření, že jde o jednu a tutéž osobu.


Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.


Blázen je ten, kdo ztratil vše kromě svého rozumu.


Být v nejslabším táboře znamená být v nejlepší škole.


Co je dobrého a špatného ve světě? Svět jako svět je dobrý, téměř všechno ostatní je špatné. Tohle je ta veliká pravda úžasného příběhu stvoření, kterou lidé buď pochopí, nebo zahynou. Na počátku bylo všechno dobré (a ne na konci, jak říkají pokrokáři), prapůvodní síly, jako existence, energie a život, jsou dobré svou podstatou. Život jako život nemůže být zlý, i když se dá zkazit. Mužství a ženství je dobré, přestože muži i ženy dokáží být naprosto otravní. Všechno lze zneužít! Z máku lze vyrobit drogu, z břízy metlu, z nevinného kamene modlu, a přesto dál platí, že svět vzdává slávu dobročinné rozmanitosti a určitosti všech věcí. I my bychom si měli pochvalovat, když už neumíme chválit, že ve skalách rostou břízy a máky v obilí. Všichni jsme povoláni oceňovat a obdivovat tenhle světový projekt, jako bychom byli účastni té prvotní plánovací komise, která ještě ve tmách připravovala první hvězdný plán. Nevíme, jestli uspěje, ale víme, že tento náš život je velkolepý a překvapivý podnik. Evoluční optimisté sice zapomněli, odkud sami pocházejí, nevědí, kam život směřuje, a přesto vědí, jaký má konec. Existence je zlá. Zvířata se rvou a požírají. A oni trpí strašlivou závratí z moří a hvězd, jako by žili nad propastí vesmíru. Snad by je měsíc na venkově vyléčil. Připomínají jednu dámu, která odmítla pít mléko od špinavé krávy, protože dává přednost mléku z čistého obchodu.


Často se říká, že náboženství umožňuje obyčejnému člověku, aby se cítil neobyčejný. Je však stejně důležité dodat, že umožňuje i neobyčejnému člověku, aby se cítil docela obyčejný.


Čím blíž má lež k pravdě, tím je lživější.


Čím víc se člověk na nějakou věc dívá, tím méně ji vidí a čím víc ji studuje, tím méně o ní ví.[


Člověk má právo pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě.


Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře.


Člověk pátrá po pravdě, ale může se stát, že jde instinktivně za méně obvyklými pravdami.