George Bernard Shaw citáty

irská, 1856 - 1950

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (126)

,,Co jiného je život než série hloupých nápadu?" (Pygmalion)


... rozdíl mezi dámou a pouliční květinářkou není v tom, že se každá chová jinak, ale v tom, že lidé se ke každé z nich chovají jinak. (Pygmalion)


Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.


Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství.


Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž.


Bůh, který nedokáže odpovědět na mé otázky, mi není k ničemu...


Byl by stvořen svět, kdyby se jeho stvořitel bál komplikací? Tvořit život znamená dělat potíže. Je jenom jeden způsob, jak se potížím vyhnout: zabít. Všimněte si, že zbabělci vždycky prahnou po smrti lidí, kteří jim komplikují život. - Pygmalion


Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi.


Člověk bez adresy je pobuda. Člověk s dvěma adresami je prostopášník.


Člověk je jediné zvíře, kterého se z hloubi duše obávám. Nikdy jsem si příliš nevážil odvahy krotitele lvů, v kleci je aspoň chráněn před ostatními lidmi. Lev není příliš nebezpečný. Nemá ideály, náboženství, politiku, rytířskost ani národní sebevědomí; krátce řečeno, nemá důvod, aby zabil tvora, kterého nechce sežrat.


Člověk se obejde bez člověka, a proto tak snadno obětuje člověka ve válce.


Dámám a pánům je dovoleno míti přátele v psinci, nikoliv však v kuchyni.


Debata vždycky nabude na dynamice, když alespoň jeden zúčastněný o věci vůbec nic neví.


Definoval jsem stoprocentního Američana jako devadesátiprocentního idiota.


Demokracie je posledním trikem tyranie.


Demokracie nahrazuje pověření několika úplatných - volbou mnoha neschopných.


Dobrý autor tvoří, neschopný poučuje.


Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.


Hezká dívka může vydělat neřestí daleko víc, než její ošklivá sestra jako počestná žena a matka.


Hledání zlatých pravidel chování je stejně chimérické jako hledání kamene mudrců.


Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sportem. Když chce tygr zabít jeho, říká tomu projev zuřivosti.


Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.


Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.


Je lépe ženu rozčilovat, než nudit.


Jediný talent muže spočívá v tom, že je schopen opravdu milovat. Ovšem ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.


Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme.


K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili.


Kapitalizace nám neškodí, dokud je kapitál naším služebníkem a nikoliv naším pánem.


Kde nejsou znalosti, nazývá se hloupost věděním.


Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou.